AFLYST: KA Valgfag: Det Nye Testamentes Eksegese: Udtrykket ”menneskesønnen” og nytestamentlig kristologi

Kursusindhold

Med udgangspunkt i forståelsen ned gennem tiderne af udtrykket ”menneskesønnen” i evangelierne vil vi drøfte spørgsmålet om, hvad kristologi er, og hvordan den har udfoldet sig i fortolkningen.

Det overordnede læringsmål i henhold til studieordningen: At kunne inddrage relevant sekundærlitteratur i arbejdet med det konkrete spørgsmål om de forskellige nytestamentlige forfatterskabers kristologi.

Læringsformerne med henblik på at opnå læringsmålene vil være læsning af et par centrale monografier og inddrage dem i læsningen af udvalgte nytestamentlige tekster.

Eksamensform:

Aflevering af valgfagsopgave, der bedømmes med bestået/ikke bestået.

Foreløbig litteraturliste:

Maurice Casey, From Jewish Prophet to Gentile God. The Origins and Development of New Testament Christology (Cambridge: James Clark 1991).

Maurice Casey, The Solution to the ‘Son of Man’ Problem. Library of New Testament Studies 343 (London T. & T. Clark 2007).

Mogens Müller, The Expression ‘Son of Man’ and the Development of Christology. A History of Interpretation (London: Equinox 2008).

 

Engelsk titel

CANCELED: The Expression ”Son of Man” and New Testament Christology

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28