Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

AFLYST: KA Valgfag: Det Nye Testamentes Eksegese: Udtrykket ”menneskesønnen” og nytestamentlig kristologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Studerende under Åbent Universitet LINK

Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Mogens Müller (2-7c7c4f83747e7b3d7a843d737a)
  • Teologi
Kursusnummer: TTEAKAVNTU

Engelsk titel

CANCELED: The Expression ”Son of Man” and New Testament Christology

Kursusindhold

Med udgangspunkt i forståelsen ned gennem tiderne af udtrykket ”menneskesønnen” i evangelierne vil vi drøfte spørgsmålet om, hvad kristologi er, og hvordan den har udfoldet sig i fortolkningen.

Det overordnede læringsmål i henhold til studieordningen: At kunne inddrage relevant sekundærlitteratur i arbejdet med det konkrete spørgsmål om de forskellige nytestamentlige forfatterskabers kristologi.

Læringsformerne med henblik på at opnå læringsmålene vil være læsning af et par centrale monografier og inddrage dem i læsningen af udvalgte nytestamentlige tekster.

Eksamensform:

Aflevering af valgfagsopgave, der bedømmes med bestået/ikke bestået.

Foreløbig litteraturliste:

Maurice Casey, From Jewish Prophet to Gentile God. The Origins and Development of New Testament Christology (Cambridge: James Clark 1991).

Maurice Casey, The Solution to the ‘Son of Man’ Problem. Library of New Testament Studies 343 (London T. & T. Clark 2007).

Mogens Müller, The Expression ‘Son of Man’ and the Development of Christology. A History of Interpretation (London: Equinox 2008).

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Se studieordningen

Formelle krav

Se studieordningen

Tilmelding

Frist for eksamenstilmelding: Se opslag på KUnet

For merit- og tilvalgsstuderende se link

Uddannelse

Teologi

Studienævn

Studienævnet for Teologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

-
ES 2016:
KURSET ER AFLYST
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 28
Total 28

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende