Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

KA Kernefag: Det Nye Testamentes Eksegese: Johannes' Åbenbaring (2015- og 2012-fagpakken)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
 • Heike Omerzu (2-7077487c6d777436737d366c73)
 • Teologi
Kursusnummer: TTEAKAKNTU

Engelsk titel

New Testament Exegesis: The Revelation of John

Kursusindhold


Johannes’ Åbenbaring falder på forskellige måder uden for rammerne af de øvrige nytestamentlige skrifter, for eksempel hvad angår skriftets genre og billedrige sprog. I løbet af semestret skal Johannes’ Åbenbaring læses på græsk og gennemgås ved hjælp af relevant sekundærlitteratur.

 • Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om Johannes’ Åbenbaring og dens historiske kontekst på et højt akademisk niveau,

 • indsigt i de hermeneutiske spørgsmål, som denne apokalyptiske skrift rejser,

 • færdighed i kritisk og teologisk reflekteret eksegetisk argumentation, der inddrager relevante metodediskussioner og selvstændigt gør brug af sekundærlitteratur, og

 • evne til formidling af en fortolkning af Johannes’ Åbenbaring på et højt fagligt niveau

 

 • Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene:

 • Undervisningen vil skifte mellem en grundig tekstgennemgang og fælles læsning af relevant sekundærlitteratur samt tematiske diskussioner.

   

 • Foreløbig kursuslitteratur:
  Kursusplan med litteraturliste lægges på Absalon inden semesterstart.

 • Pensum omfatter 55 s. græsk tekst plus ca. 1500 s. sekundærlitteratur.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Se studieordningen

Formelle krav

Se studieordningen

Tilmelding

Frist for eksamenstilmelding: Se opslag på KUnet
 

Uddannelse

Teologi

Studienævn

Studienævnet for Teologi

Underviser

Heike Omerzu, ho@teol.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Efterår 2016:
Skema: Onsdage kl. 10-12 og fredage kl. 9-11
Auditorium 1
Første undervisningsdag
er den 7. september 2016
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56
Total 56

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 min.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende