Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

KA Kernefag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Kristologi – klassisk og moderne (2015- og 2012-fagpakken)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Niels Henrik Gregersen (3-706a69427667716e306d7730666d)
  • Teologi
Kursusnummer: TTEAKAKDOU

Engelsk titel

Dogmatics: Christology: Classic and Modern

Kursusindhold

Kursets faglige indhold:

Kurset vil introducere klassisk og moderne teologi i tre skridt: (1) I den klassiske afdeling læses bl.a. Athanasius’ Om Ordets inkarnation, Gregor af Nazians’ Fem teologiske sermoner, samt uddrag af Martin Luthers kristologi og nadverlære. (2) Fra den dialektiske teologi læses Karl Barth lille The Humanity of God fra 1956, efterfulgt af Regin Prenters uudgivne (og derfor stort set ukendte) Kristologi fra ca. 1967) (3) I den nyere afdeling læses Jürgen Moltmanns The Way of Jesus Christ/Der Weg Jesu Christi, 1989, samt Niels Henrik Gregersen, Incarnation: On the Scope and Depth of Christology, 2015. Til disse grundtekster læses en hel del oversigtslitteratur, dels for at opnå den nødvendige baggrundsviden, dels for at skabe overskuelighed over stoffet.

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

• beherskelse af fagets terminologi,

• færdighed i metodisk diskussion af dogmatiske problemstillinger,

• avanceret kendskab til sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition,

• evne til dybdeborende undersøgelse og stillingtagen til centrale teksters oprindelse, aktuelle brug og mulige fortolkninger og

• evne til kritisk vurdering og koncentreret fremstilling af forskellige dogmatiske problemstillinger og positioner.

 

Læringsformer med henblik på læringsmålene:

En blanding af dybtgående læsninger af udvalgte dele af pensum, kombineret med mere ”kursoriske” læsninger af andre dele af pensum. Hertil oversigtsforelæsninger og fortløbende – forhåbentlig intense! – diskussioner af kristologiens grundlagsproblemer og de forskellige kulturelle kontekster, som kristologien formuleres inden for. Ikke mindst inden for samtidsteologien.

 

Kursuslitteratur:

De studerende bedes inden kursets begyndelse anskaffe følgende tre bøger: Gregory of Naziansen, On God and Christ: The Five Theological Orations (St. Vladimir’s Theological Press 2002); Jürgen Moltmann, The Way of Jesus Christ (Fortress Press 1989); Niels Henrik Gregersen ed., Incarnation: On the Scope and Depth of Christology (Fortress Press 2015).  Øvrig litteratur vil blive lagt ind på Absalon.

NOTA BENE: Til første gang (d. 5. september) læses Incarnation: On the Scope and Depth of Christology, s. 1-21, samt en lille tekst af Elizabeth A. Johnson (lægges ind på Absalon).

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Se studieordningen

Formelle krav

Se studieordningen

Tilmelding

Frist for eksamenstilmelding: Se opslag på KUnet

For merit- og tilvalgsstuderende se link

Uddannelse

Teologi

Studienævn

Studienævnet for Teologi

Underviser

Niels Henrik Gregersen, nhg@teol.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

-
Efterår 2016:
Skema: Mandage kl. 10-12 og onsdage kl. 13-15
Auditorium 1
Første undervisningsdag er den 5. sept. 2016
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56
Total 56

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve
Mundtlig prøve

Bedømmelsesform

7-trins skala

Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende