Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

BA Valgfag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Dødehavsrullerne: Sprog, teologi og historie

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Studerende under Åbent Universitet LINK

Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Søren Holst (2-82774f83747e7b3d7a843d737a)
  • Kasper Siegismund (3-7b83795084757f7c3e7b853e747b)
  • Teologi
Kursusnummer: TTEAGTVBAU

Engelsk titel

The Dead Sea Scrolls: Language, Theology and History

Kursusindhold

Kurset faglige indhold:

Dødehavsrullerne er den ældste bevarede samling af sammenhængende jødiske tekster (gammeltestamentlige såvel som ikke-bibelske), og vores eneste førstehånds kilde til teologien i jødiske grupper i tiden omkring kristendommens opståen. De har derfor stor betydning som baggrundsstof for arbejdet med både GT og NT.
Sprogligt set udgør de på den ene side ”the missing link” mellem bibelsk hebraisk og sproget i den rabbinske jødedoms litteratur (Mishna, Talmud, Midrash etc.), på den anden side er sprogformen så tæt på bibelsk hebraisk, at man uden videre kan hoppe ud i at læse teksterne, når man har læst bibelsk hebraisk.

 

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:
• grundlæggende viden om Dødehavsrullernes baggrund, indhold og sproglige særtræk

• evne til kritisk analyse og diskussion af de relevante tekster og grundlæggende forskningspositioner
• evne til klar og sammenhængende mundtlig og skriftlig formidling af den opnåede viden.

 

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene:

Der veksles mellem

• introduktion i forelæsningsform til de grundlæggende aspekter af emnet

• drøftelse af både introducerende og mere specialiseret litteratur

• læsning af kortere uddrag af Dødehavsskrifterne på hebraisk

• drøftelse af større sammenhængende tekststykker i oversættelse til dansk og evt. engelsk

• forarbejde til deltagernes skriftlige opgaver i form af fremlæggelser såvel som gruppe- og individuel vejledning

 

Eksamensform: Jf. BA-studieordningen § 2.5.1

 

Foreløbig kursuslitteratur:

B. Ejrnæs (red.): Dødehavsrullerne: Indhold, historie og betydning, Anis 2009

B. Ejrnæs m.fl. (red.), Dødehavsskrifterne og de antikke kilder om essæerne, 2. udg., Anis 2003

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Se studieordningen

Formelle krav

Se studieordningen

Tilmelding

Frist for eksamenstilmelding: Se opslag på KUnet

For merit- og tilvalgsstuderende se link

Uddannelse

Teologi

Studienævn

Studienævnet for Teologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Søren Holst, sh@teol.ku.dk
Kasper Siegismund

Varighed

1 semester

Skemagruppe

_
BA-valgfag: GT
Efterår 2016:
Skema: Tirsdage kl. 10-12 og torsdage kl. 13-15
Værelse 243
Første undervisningsdag er 6. september 2016
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Se studieordningen

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56
Total 56

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Eksamensperiode

Vintereksamen

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området.

 

 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende