Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

BA-3. semester: Etik og Religionsfilosofi 2 - Hold A, B og C

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Studerende under Åbent Universitet LINK

Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Jakob Wolf (3-7a877f5084757f7c3e7b853e747b)
    Afdeling for Systematisk Teologi
  • Iben Damgaard (3-7972715084757f7c3e7b853e747b)
  • Teologi
Kursusnummer: TTEAER2BAU

Engelsk titel

Ethics and Philosophy of Religion 2

Kursusindhold

Foreløbig beskrivelse:

Kurset giver en introduktion til etiske og religionsfilosofiske grundproblemer og til fagets arbejdsformer. Etikken har som opgave at eftertænke nutidens moralske handlingsorientering og praksis i såvel teologisk som filosofisk perspektiv. Denne eftertænkning omfatter både principiel etik, der omhandler etikkens grundlag og grænser, og konkrete etiske problemer i forbindelse med f.eks. politik, økonomi, økologi og bioteknologi. Religionsfilosofien har som opgave at eftertænke den virkelighedstolkning, som kommer til udtryk i kristendommen og mere generelt i religionerne. Centrale temaer er religionsbegrebet, gudsbegrebet, forholdet mellem tro og viden, det ondes problem samt spørgsmålet om religionens gyldighed og sandhed.

”Teksterne til ER 1 og ER 2 er samlet i ét kompendium”.

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

  • Fortrolighed med fagets bærende terminologi og grundproblemer.
  • Evne til fortolkning af klassiske og moderne etiske og religionsfilosofiske positioner samt diskussion af deres relevans og konsekvenser for teologien, den enkelte og samfundet.
  • Evne til fremstilling af etiske og religionsfilosofiske problemstillinger.

Anbefalede faglige forudsætninger

Se studieordningen

Formelle krav

Se studieordningen

Tilmelding

Frist for eksamenstilmelding: Se opslag på KUnet

For merit- og tilvalgsstuderende se link

Uddannelse

Teologi

Studienævn

Studienævnet for Teologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Hold A: Iben Damgaard, ida@teol.ku.dk
Hold B: Jakob Wolf, jwo@teol.ku.dk
Hold C: Iben Damgaard, ida@teol.ku.dk

Varighed

1 semester
Bemærk, at kurset omfatter to semestres undervisning, hvoraf dette er det andet.

Skemagruppe

_

ES 2016:
Første undervisningsdag
er første gang i uge 36

ER2 - Hold A
Iben Damgaard
Skema: Tirsdage (Aud 9) og fredage kl. 10-12 (TRIN 116)


ER2 - Hold B
Jakob Wolf
Skema: Mandage kl. 10-12 og onsdage kl. 13-15
Auditorium 7

AFLYST: ER2 - Hold C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56
Total 56

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 min.
30 min. forberedelse

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende