BA Valgfag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Nadver: offer og gave

Kursusindhold

For de første kristne menigheder stod sammenkomsterne omkring det fælles måltid i centrum. Det omtales af Paulus som at spise Herrens måltid. Ud af dette måltid fremstod gennem en lang proces, der varede mange århundreder, den senere eukaristiske gudstjeneste (nadvergudstjeneste), som stadig er den vigtigste begivenhed i alle større kirkesamfunds liturgiske praksis. Interessant nok, så benytter allerede nogle af de tidligste kristne fortolkere af det fælles måltid en offerterminologi herom. Vi har stadig reminiscenser herfra i form af ord som ’oblat’, der betyder offergave. I sporene fra disse tankegange udvikles senere i vestlig teologi i Middelalderen teologien om et særligt Messeoffer. Messeofferet var på sin side genstand for en nådesløs kritik fra reformatorernes side i 16. århundrede.

Kurset har to mål:

Vi skal for det første arbejde os gennem den liturgiske historie indtil Reformationen via læsning af et oversigtsværk (titel offentliggøres senere) og gennem nærlæsning af nogle de gamle liturgiske tekster.

For det andet skal vi arbejde med den teologi, som er indeholdt i den liturgiske tradition. Hvad var det for et gudsbillede, hvad var det for erfaringer af mødet med Gud, som kom til udtryk igennem liturgien og ganske særligt i nadveren? Hvortil tjener liturgien?

 

 • Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen:

 • Grundlæggende viden om den liturgiske historie og teologi,

 • evne til kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til det valgte emne,

 • evne til at udvælge relevant litteratur og

 • evne til at formidle den opnåede indsigt klart og sammenhængende.

 

 • Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene:

  Forelæsninger, studenterfremlæggelser af mindre referater og papers.

  Der er afsat timer til feed-back på studenteroplæg, kommentarer og diskussioner, jf. Studieordning for Bachelorstudiet 2.5.

 • Eksamensform:

 • Aktiv deltagelse, opgaveskrivning, jf. Studieordning for Bachelorstudiet 2.5.1

 

 • Foreløbig kursuslitteratur:

 • Grundbog (dansk eller engelsk), 250-300 sider (Titel opgives senere); artikler og kildemateriale vil blive tilgængeligt på internetportal.

 

Engelsk titel

The Lord’s Supper: Sacrifice and gift

Uddannelse

Teologi

Se studieordningen

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 56