Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

BA Valgfag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Nadver: offer og gave

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Studerende under Åbent Universitet LINK

Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
 • Bent Flemming Nielsen (3-666a724478697370326f7932686f)
 • Teologi
Kursusnummer: TTEADOVBAU

Engelsk titel

The Lord’s Supper: Sacrifice and gift

Kursusindhold

For de første kristne menigheder stod sammenkomsterne omkring det fælles måltid i centrum. Det omtales af Paulus som at spise Herrens måltid. Ud af dette måltid fremstod gennem en lang proces, der varede mange århundreder, den senere eukaristiske gudstjeneste (nadvergudstjeneste), som stadig er den vigtigste begivenhed i alle større kirkesamfunds liturgiske praksis. Interessant nok, så benytter allerede nogle af de tidligste kristne fortolkere af det fælles måltid en offerterminologi herom. Vi har stadig reminiscenser herfra i form af ord som ’oblat’, der betyder offergave. I sporene fra disse tankegange udvikles senere i vestlig teologi i Middelalderen teologien om et særligt Messeoffer. Messeofferet var på sin side genstand for en nådesløs kritik fra reformatorernes side i 16. århundrede.

Kurset har to mål:

Vi skal for det første arbejde os gennem den liturgiske historie indtil Reformationen via læsning af et oversigtsværk (titel offentliggøres senere) og gennem nærlæsning af nogle de gamle liturgiske tekster.

For det andet skal vi arbejde med den teologi, som er indeholdt i den liturgiske tradition. Hvad var det for et gudsbillede, hvad var det for erfaringer af mødet med Gud, som kom til udtryk igennem liturgien og ganske særligt i nadveren? Hvortil tjener liturgien?

 

 • Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen:

 • Grundlæggende viden om den liturgiske historie og teologi,

 • evne til kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til det valgte emne,

 • evne til at udvælge relevant litteratur og

 • evne til at formidle den opnåede indsigt klart og sammenhængende.

 

 • Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene:

  Forelæsninger, studenterfremlæggelser af mindre referater og papers.

  Der er afsat timer til feed-back på studenteroplæg, kommentarer og diskussioner, jf. Studieordning for Bachelorstudiet 2.5.

 • Eksamensform:

 • Aktiv deltagelse, opgaveskrivning, jf. Studieordning for Bachelorstudiet 2.5.1

 

 • Foreløbig kursuslitteratur:

 • Grundbog (dansk eller engelsk), 250-300 sider (Titel opgives senere); artikler og kildemateriale vil blive tilgængeligt på internetportal.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Se studieordningen

Formelle krav

Se studieordningen

Tilmelding

Frist for eksamenstilmelding: Se opslag på KUnet

For merit- og tilvalgsstuderende se link

Uddannelse

Teologi

Studienævn

Studienævnet for Teologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Bent Flemming Nielsen, bfn@teol.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

_
BA-valgfag: DO
Efterår 2016:
Skema: Mandage og onsdage kl. 15-17
Auditorium 2
Første undervisningsdag er
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Se studieordningen

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56
Total 56

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området.

 

 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende