AFLYST: BA Valgfag: Dogmatik: Læsninger af Martin Luthers tidlige hovedværker og deres reception i nyere dansk teologiemne

Kursusindhold

Læsninger af Martin Luthers tidlige hovedværker og deres reception i nyere dansk teologi

Martin Luther’s early theology and its reception in Danish theology in the 20th and 21st Century

2017 er som bekendt 500-året for den lutherske reformation.  Kurset handler om den unge Luthers teologi og den måde man har forstået Luther på i dansk teologi. Hvad mente Tidehverv og grundtvigianerne om Luther? Og hvad brugte Hal Koch, K.E. Løgstrup, Regin Prenter og Leif Grane Luther til? Og hvad bruger man Luther til blandt det 21. århundredes teologer?

 

Kurset former sig som en læsning af nogle af Luthers tidlige hovedskrifter – fra afladsteserne d. 31. oktober 2017 henover sermonerne om forberedelsen til døden og om tro og gode gerninger og frem til Luthers opgør med sværmerne. Der læses efter danske og engelsk/tyske oversættelser, samtidig med at originalteksterne vil blive stillet til rådighed.

 

Herefter læser vi os ind Luther-receptionen i dansk teologi på basis af Niels Henrik Gregersen (red.), Lutherbilleder i dansk teologi 1800-2000 (Anis 2012/2014). Mens denne bog købes, vil resten af materielet være tilgængeligt på Absalon.

 

Engelsk titel

Martin Luther’s early theology and its reception in Danish theology in the 20th and 21st Century

Uddannelse

Teologi

Se studieordningen

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 56