Valgfag: Dogmatik med Økumenisk Teologi (kompaktkursus, august 2016): Religion under forandring: Teologi, teori og kritik

Kursusindhold

Dette kursus indfører i religionsteologien og tager udgangspunkt i teologiens traditionelt ambivalente forhold til begrebet religion. Kristendommen og kristen tro er historisk betragtet både blevet identificeret i tilknytning til samt i modsætning til begrebet religion og religion er tilsvarende både blevet set som udtryk for det værste i mennesket samt som indbegrebet af det bedste.  Med denne ambivalens som udgangspunkt stilles på dette kursus spørgsmålet, hvordan vi i dag kan forstå os selv i forhold til et muligt begreb om religion og herunder også forholde os til andre religioner eller livsanskuelser. Hvordan skal vi forholde os til begrebet religion? I hvilken forstand kan kristendommen forstås som en religion? Eller kan begrebet slet ikke anvendes? Og hvad betyder dette for forståelsen af mellemreligiøse forhold? Vi skal, for at nå til et bud på dette, tage to veletablerede religionsteologiske positioner op, nemlig først den aktuelle postkoloniale religionsteologi (1), der vil hinsides den etablerede religionsteologis selvbekræftende og undertrykkende arv og dernæst (2) den udbredte efterdialektiske integrerende position, der søger et bekræftende-kritisk forhold til religion. Fokus vil være på de forskellige begreber om religion, som de to positioner udtrykker, og på de tilsvarende implicerede filosofiske religionsopfattelser. Samlet genstand bliver således tre særlige problemstillinger først (1) forholdet mellem religionsbekræftelse og –kritik, dernæst (2) forholdet mellem begrebet religion og religiøs erfaring – herunder forståelse og oplevelse – og endelig (3) forholdet mellem fremmedbeskrivelse og selvforståelse.

 

Faglige mål:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • Fortrolighed med religionsteologiens terminologi

 • Færdighed i diskussion af særlige religionsteologiske problemstillinger

 • Kendskab til fire religionsteologiske positioner samt bagvedliggende filosofiske brudflader

 • Evne til stillingtagende til religionsteologiske tekster og udsagn

 • Evne til fremstilling og kritisk vurdering af religionsteologiske positioner herunder til vurdering af aktuelle holdninger til mellemreligiøse problemstillinger

 

Undervisnings- og arbejdsform:

Undervisningen forløber kompakt over to uger og varetages af Johanne S. Teglbjærg Kristensen, Jonas Adelin Jørgensen. Formiddagene er tilrettelagt med forelæsninger og kollokvier, mens eftermiddagene er struktureret med individuelt arbejde samt arbejde i forskellige grupper. Arbejdsformen tilrettelægges fremadrettet til at imødekomme deltagerenes forskellige behov (valgfagsopgaveskrivning, masterforløb osv.) og der ydes individuel vejledning undervejs. Kurset kan tages som et enkeltstående kursus, men lægger også op til to følgende kurser i henholdsvis religionsfænomenlogi og -psykologi samt i religionsempiri (fra fred og forsoning til sundhed og sygdom). Kursusplan, litteraturliste og flere tekster vil være tilgængelige på Absalon. 

 

Forelæsere:

Johanne S. Teglbjærg Kristensen, Jonas Adelin Jørgensen

 

Litteratur:

Caputo, John D. 2001. On Religion. London: Routledge

Daggers, Jenny. 2013. Postcolonial Theology of Religions. Particularity and Pluralism in the World of Christianity. London: Routledge

Danz, Christian. 2000. Religion als Freiheitsbewusstsein. Berlin Walter de Gruyter

Jørgensen, Jonas Adelin. 2008. Jesus Imandars and Christ Bhaktas: Two Case Studies of Interreligious Hermeneutics and Identity in Global Christianity, Frankfurt am Main: Peter Lang

Hinnels, John. 2010. The Routledge Companion to The Study of Religion. London: Routledge

Pals, Daniel L. 2006. Eight Theories of Religion. Oxford: Oxford University Press

Pannenberg, Wolfhart. 1988. Systematische Theologie Band 1. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht

Tillich, Paul Tillich. 1973. Systematic Theology Volume 1. [1963]. Chicago: University of Chicago Press

Wenz, Gunther. 2013. Introduction to Wolfhart Panneberg’s Systematic Theology. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht

 

Engelsk titel

Transforming Religion: Theologies, Theories and Criticisms

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28