Kursus om opgaveskrivning - Bachelorprojekt

Kursusindhold

Kurset sigter mod at give de studerende indsigt i – og værktøjer til i praksis at kunne håndtere – de principielle spørgsmål og udfordringer af metodologisk art, som knytter sig til design og gennemførsel af sociologiske undersøgelser og forskningsprojekter. Herunder i særdeleshed:

 • Heuristik: hvordan man kan arbejde med at få gode sociologiske ideer og omforme dem til interessante og forskningsbare undersøgelses- og forskningsspørgsmål.

 • Forestillingsevne: hvordan man skaffer sig indsigt i et forskningsfelt, afgrænser et emne og udnytter den eksisterende forskningslitteratur på analytisk frugtbare måder.

 • Sampling og design: hvilke principielle overvejelser der knytter sig til at definere og indkredse sit empiriske felt, hvad enten man arbejder kvalitativt eller kvantitativt (eller begge dele). Hvordan et empirisk projekt skal organiseres.

 • Begrebsbrug: hvordan man aktivt benytter og arbejder med eksisterende teoretiske begreber i sin undersøgelse, herunder i form af egen teoretisering.

 • Argumentationslogik: kendskab til og overvejelser over forskellige argumentations- og forklaringstyper i sociologien, samt deres styrker og svagheder ift. validitet, generalisering mv.

 • Projekthåndtering: praktiske redskaber til brug for planlægning og gennemførsel af en samlet undersøgelse, herunder at inddrage betydningen af konkrete økonomiske, tidsmæssige eller andre resursemæssige forhold for projektforløbet samt praktiske anvisninger (tricks of the trade) i forbindelse med arbejdet med projekter.

 

OBS! Deltagelse på kurset kræver tilmelding.
 

Undervisningstider:

Dato:         Tirsdag den 7. februar 2017 (uge 6)
Tid:            8.00-10.00
Lokale:       CSS 2.1.12

Dato:         Tirsdag den 14. februar 2017 (uge 7)
Tid:            8.00-10.00
Lokale:       CSS 7-0-34

Dato:         Tirsdag den 21. februar 2017 (uge 8)
Tid:            8.00-10.00
Lokale:       CSS 7-0-34

Dato:         Tirsdag den 28. februar 2017 (uge 9)
Tid:            8.00-10.00
Lokale:       CSS 7-0-34

Dato:         Tirsdag den 7. marts 2017 (uge 10)
Tid:            8.00-10.00
Lokale:       CSS 7-0-34

Dato:         Tirsdag den 21. marts 2017 (uge 12)
Tid:            8.00-10.00
Lokale:       CSS 7-0-34

Dato:         Tirsdag den 28. marts 2017 (uge 13)
Tid:            8.00-10.00
Lokale:       CSS 7-0-34

Dato:         Tirsdag den 4. april 2017 (uge 14)
Tid:            8.00-11.00 (3 timer!)
Lokale:       CSS 7-0-34


Tilmelding:
Er du interesseret i at deltage er det nu du skal tilmelde dig.

Tilmelding sker ved at sende en mail med dit navn og studienummer til:
tsk@samf.ku.dk

Tilmeldingsfrist: Fredag den 3. februar 2017

Engelsk titel

Course regarding Bachelor project

Uddannelse

Studerende som skriver bacheloropgave

Målbeskrivelse

Give den studerende de bedste værktøjer og forudsætninger forud for bachelorprojektet.

Workshops, vejledning m.m.

Howard S. Beckers bog, Tricks of the Trade (1997), anvendes som grundbog på kurset.

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Ingen eksamen
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

-

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28