Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

PÆD, Modul 4: Pædagogisk videnskabsteori og forskningsmetode

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Pia Karstoft Andersen (8-6d63747576716876426a776f306d7730666d)
  • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Kursusnummer: TEMP08734U

Engelsk titel

Philosophy of Science and Research Methods in Education

Kursusindhold

På modulet "Pædagogisk videnskabsteori og forskningsmetode" fokuseres der på de forskellige epistemologiske ansatser, som oftest er til diskussion i forskningen i pædagogiske spørgsmål.  Med udgangspunkt i en række forskellige videnskabsteoretiske positioner undersøges, hvorledes disse kan sættes i værk i en pædagogikvidenskabelig forskningspraksis og videre, hvorledes en række konkrete forskningsarbejder i konsekvens af en videnskabsteoretisk tilgang har anvendt forskellige metoder. Modulet vil endvidere rette blikket mod forskningsetiske problemstillinger og videnskabens samfundsmæssige betingelser og relationer.

Modulets arbejdsformer veksler mellem teorigennemgang ved underviser og studenterinddragende øvelser i at analysere og diskutere i relation til konkret forskningspraksis. Der fokuseres gennem modulets arbejdsformer særligt på de studerendes mundtlige fremstillinger.

Studienævn

Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

Skemagruppe

;
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 84
Forberedelse 325,5
Total 409,5

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve
Eksamenssproget er dansk

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​paedagogik/​

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende