Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Modul 3: PÆD, Modul 3: Analyse af pædagogiske problemstillinger.

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Pia Karstoft Andersen (8-7066777879746b79456d7a7233707a336970)
  • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Kursusnummer: TEMP01061U

Engelsk titel

Analysis of educational issues.

Kursusindhold

Undervisningen sigter mod at give de studerende indsigt i en række udvalgte og aktuelle pædagogiske analyser. Undervisningen vil være tilrettelagt som holdundervisning med underviseroplæg, studenterfremlæggelser, opponance og gruppediskussioner. Der vil gennem hele forløbet være indlagt skriveopgaver, øvelser, mm., der alle retter sig mod at facilitere de studerendes selvstændige arbejde med at udvikle projekt- og undersøgelsesdesign til modulets afsluttende opgave.

Formålet med undervisningen er, på baggrund af læsninger af forskelligartede analyser, at de studerende bliver mere bevidste om, hvordan pædagogiske problemstillinger konstrueres og former sig. Endvidere vil der på modulet blive arbejdet med, hvordan analyser etableres som et samspil mellem et pædagogisk forskningsfelt og dets traditioner, specifikke teoretiske positioner og konkret materiale. Dette ved at undersøge analysernes konkrete begrebsbrug og effekter heraf.

Tilmelding

Ansøgningsfristen for kandidattilvalgsstuderende er d. 1/12-15. Læs mere på http://hum.ku.dk/uddannelser/vejledning/merit/

Uddannelse

kandidat.

Studienævn

Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling

Skemagruppe

;
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Forberedelse 367,5
Total 409,5

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Eksamenssproget er dansk

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​paedagogik/​

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende