Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus og eksamen i psykologi og adfærdsfag (2015-studieordning, udbydes første gang E19)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Gert Martin Hald (5-6c6d66716945787a736933707a336970)
Kursussekretær: Susanne Witthøft, e-mail: suw@sund.ku.dk
Eksamenskoordinator: Anita Hansen, e-mail: anita.hansen@sund.ku.dk
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: TEMP0042XX

Engelsk titel

Course and exam in Psychology and Behavioral Sciences

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende de nødvendige kundskaber inden for odontologisk relevante psykologiske emner, herunder perception, kognition, indlæring og hukommelse, motivation og emotioner, menneskets udvikling, personlighed og intelligens, social psykologi, sundheds-og sygdomsadfærd, sygdomsperception og sundhedsmodeller, smerte- og stressteori, angst, samt misbrug og spiseforstyrrelser.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for rationalet bag den bio-psyko-sociale model og forbindelsesveje mellem psyke (hjerne) og soma (krop)
 • Diskutere sundhedsadfærd og sygdomsperception, herunder socialkognitive modeller, smerteteori, placebo, begreber og modeller knyttet til psykosomatik og somatisering, samt psykiske egenskaber som risikofaktorer
 • Beskrive og redegøre for odontologisk relevante emner inden for perception, indlæringsteori, hukommelse og kognition
 • Redegøre for motivation, herunder forskellige motivationsmodeller
 • Redegøre for emotioner, herunder forståelse af angst i relation til sygdom
 • Redegøre for og diskutere væsentlige begreber i forbindelse med personlighedsteori og intelligensbegrebet
 • Definere og diskutere begrebet stress, samt kunne redegøre for, og diskutere stress-moderatorer
 • Redegøre for odontologisk relevante aspekter ved udviklingspsykologiske teorier i et livsforløbsperspektiv
 • Redegøre for relevante socialpsykologiske forhold og diskutere disse forholds betydning for den kliniske beslutningsproces, patientkontakt og patient-behandler forholdet
 • Redegøre for og diskutere odontologisk relevante faktorer i relation til misbrug og spiseforstyrrelser
   

Færdigheder

 • At kunne identificere og bedømme psykologiske forhold knyttet til odontologistudiets øvrige fagelementer og klinisk praksis samt at kunne sammenligne og drøfte relevansen af disse
   

Kompetencer

 • Have tilegnet sig psykologisk viden i et omfang, der gør det muligt at kunne opsøge, tage kritisk stilling til, tilegne sig og benytte psykologisk viden med relevans for den odontologiske praksis
 • Kunne samarbejde og kommunikere effektivt med andre faggrupper inden for sundhedsområdet.
 • Kunne gøre brug af psykologisk teori og viden i odontologisk virke

Formelle krav

Ingen

Bemærkninger

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af kandidatspecialet

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 26
Holdundervisning 4
Forberedelse 105
Eksamen 3
Total 138

Eksamen (SODK150XXE)

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer
Den skriftelige opgave vil bestå af besvarelse af 2-4 spørgsmål. Eksamen vil afspejle den anbefalede litteratur

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Det er ikke tilladt at medbringe elektroniske hjælpemidler såsom egne computere, USB-stik, mobiltelefoner eller andre elektroniske hjælpemidler.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for rationalet bag den bio-psyko-sociale model og forbindelsesveje mellem psyke (hjerne) og soma (krop)
 • Diskutere sundhedsadfærd og sygdomsperception, herunder socialkognitive modeller, smerteteori, placebo, begreber og modeller knyttet til psykosomatik og somatisering, samt psykiske egenskaber som risikofaktorer
 • Beskrive og redegøre for odontologisk relevante emner inden for perception, indlæringsteori, hukommelse og kognition
 • Redegøre for motivation, herunder forskellige motivationsmodeller
 • Redegøre for emotioner, herunder forståelse af angst i relation til sygdom
 • Redegøre for og diskutere væsentlige begreber i forbindelse med personlighedsteori og intelligensbegrebet
 • Definere og diskutere begrebet stress, samt kunne redegøre for, og diskutere stress-moderatorer
 • Redegøre for odontologisk relevante aspekter ved udviklingspsykologiske teorier i et livsforløbsperspektiv
 • Redegøre for relevante socialpsykologiske forhold og diskutere disse forholds betydning for den kliniske beslutningsproces, patientkontakt og patient-behandler forholdet
 • Redegøre for og diskutere odontologisk relevante faktorer i relation til misbrug og spiseforstyrrelser.
   

Færdigheder

 • Identificere og bedømme psykologiske forhold knyttet til odontologistudiets øvrige fagelementer og klinisk praksis samt kunne sammenligne og drøfte relevansen af disse
 • Gøre brug af psykologisk teori og viden i odontologisk virke
 • Tage kritisk stilling til, tilegne sig og benytte psykologisk viden med relevans for den odontologiske praksis

Censurform

Ingen ekstern censur
Intern bedømmer

Eksamensperiode

Se eksamensplan

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende