Teater- og performancestudier: Skriveugevejledning 5

Kursusindhold

Skriveugen henvender sig til studerende, som gerne vil have hjælp til at strukturere deres skriveproces frem mod opgaveaflevering. Ugen udformer sig som en workshop, hvor deltagerne møder op hver dag fra 10-16 og arbejder på deres skriftlige opgaver. Der vil løbende være mulighed for at få vejledning, og der lægges op til faglig sparring og samarbejde de studerende imellem. 

Alle studerende ved Teatervidenskab og Performance Studier har mulighed for at tilmelde sig skriveugen, der dog har et begrænset antal pladser.

Uddannelse

Teater- og performancestudier

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 3
  • Total
  • 3