Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Medicin, kirurgi og reproduktion - Mindre Husdyr

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1 og Blok 2
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Blokuge 8 i blok 2 er friholdt for forelæsningsbaseret undervisning.
Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Thomas Eriksen (3-7a6b7846797b746a34717b346a71)
  • Lise Nikolic Nielsen (4-73707570477a7c756b35727c356b72)
    Hovedansvarlig
  • Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab
  • Institut for Produktionsdyr og Heste
Kursusnummer: SVEK13005U

Engelsk titel

Medicine, Surgery and Reproduction - Small Animal

Kursusindhold

Forelæsninger i medicin, kirurgi og reproduktion hos familiedyr
• Teoretisk indføring i forekomst, ætiologi, patogenese, udredning og behandling af medicinske, kirurgiske og reproduktive sygdomme hos hund og kat
• Problemorienteret (POMR-baseret) tilgang til patienter
• Integration af kliniske fund og patient-klient baserede aspekter i behandlingsplan
Øvelser
• Klinisk undersøgelses metodik og grundlæggende kirurgiske færdigheder
• Patient håndtering og systematisk klinisk patientundersøgelse
• Aseptik
• Mindre kirurgi
• Grundlæggende anæstesi

Målbeskrivelse

Formålet med dette kursus er, at den studerende skal erhverve sig viden, færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for at undersøge en patient, analysere relevante oplysninger og konstruere en diagnostisk og terapeutisk plan for en klinisk veterinær case indenfor medicin, kirurgi og/ eller reproduktion hos familiedyr. Kurset omfatter kliniske færdighedsøvelser og træning i klinisk undersøgelsesmetodik samt basale kirurgiske teknikker. Kurset relaterer sig således til den danske lov af dyrlæger (Lov om dyrlæger (Lov nr.. 433 of 09/06-2004) § 12 stk. 1, PKT .. 2). Efter at have gennemført kurset skal den studerende kunne:

Viden:
• Forklare almindelige medicinske, kirurgiske og reproduktive sygdomme hos hund og kat med hensyn til forekomst, ætiologi, patogenese, diagnose, behandling og prognose
• Forklare optimale udrednings-, diagnosticerings- og behandlings-planer for udvalgte symptombilleder
• Forklare nomenklaturen for sygdomme, kliniske fund og udrednings- og behandlingsprocedurer
• Identificere og integrere nuværende relevant litteratur til udarbejdelse af diagnostiske og terapeutiske planer

• redegøre for væsentlige generelle principper ved interaktion med klienter og i forhold til samarbejde og kommunikation i professionelle teamsFærdigheder:
• Referere til den opnåede teoretiske minimums database
• Forklare de grundlæggende elementer vedr. udredning og diagnosticering af udvalgte medicinske, kirurgisk og reproduktive sygomme hos hund og kat 
• Optage en  anamnese fra en klient
• Udføre en fuld systematisk klinisk undersøgelse af en hund eller kat (patient)
• Skrive en POMR (problemorienteret medicinske journal) baseret på anamnese og den klinisk undersøgelse
• Redegøre for almindelige teknikker og materialer i forbindelse med bandagering
• Formulere skriftlig klientinformation
• Foretage korrekt medicinhåndtering og injektion
• Forberede en patient til kirurgisk procedure
• Foretage en aseptisk forberedelse til operation
• Udføre grundlæggende kirurgi inden for det følgende
o Atraumatisk vævshåndtering, suturing, instrument håndtering, hæmostase, håndtere komplikationer i forbindelse med kirurgisk procedure

Kompetencer:
• Udforme en meningsfuld diagnostisk og behandlingsplan for en patient med et medicinsk, kirurgisk og/eller reproduktivt problem
• Udføre en systematisk klinisk undersøgelse i henhold til POMR principper
• Være i stand til at manøvrere i et aseptisk miljø
• Være i stand til at indgå i et team af kirurger sikkert

Bemærkninger

Forelæsninger: 24 til 36 moduler på 3-4 timer, praktiske øvelser 25 dage per hold (36 studerende per hold)

Uddannelse

Kandidatkursus på veterinæruddannelsen - obligatorisk

Studienævn

Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

Blok 1
udenfor skemastruktur, praktiske øvelser om formiddagen iflg. separat skema og forelæsninger om eftermiddagen

Blok 2
udenfor skemastruktur, praktiske øvelser om formiddagen iflg. separat skema og forelæsninger om eftermiddagen
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger (for at aktivere og bygge videre på den studerendes forudgående viden, at præsentere oversigter over specifikke emner; at introducere praktiske øvelser). superviseret træning, herunder fx e-læring og guidede cases (for at understøtte læring af praktiske færdigheder, og at aktivere de studerende med henblik på at fremme læring af relevante principper og problemløsning i en klinisk sammenhæng). Øvelser (for at lette indlæringen af ​​relevante kliniske og kirurgiske metoder)
Klinisk undersøgelsesmetodik (KUM):
15 dages (3 ugers) øvelsesmodul hvor den studerende trænes i den systematiske kliniske undersøgelse af en hund eller kat, trænes i journalskrivning og introduceres til klientkommunikation

Kirurgisk teknik:
10 dages (2 ugers) øvelsesmodul hvor de studerende lærer om aseptik, klargøring af patient til operation og basale kirurgiske teknikker trænes.

Kapacitet

180 studerende. Forbeholdt veterinærstuderende.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Medicine: Small Animal Internal Medicine; R Nelson and C. Cuoto; Mosby, 
Surgery: Small Animal Surgery; Teresa Fossum, Mosby,
Reproduction: Arthur's Veterinary Reproduction and Obstetrics. Edited by David E. Noakes, Timothy J Parkinson and Gary C. W. England (W.B. Saunders).
Practicals: Klinisk undersøgelsesmetodik og journalskrivning; J. Koch et al., DSR and Absalon (e-learning modules)

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 90
Praktiske øvelser 90
Forberedelse 218,5
Eksamen 4
E-læring 10
Total 412,5

Eksamen (Skriftlig eksamen og kursusattest)

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig eksamen i uge 9 i blok 2.
4 timers skriftlig elektronisk eksamen på Peter Bangs Vej for at teste den studerendes teoretisk viden og evne til at tilgå en klinisk case ved hjælp af den problemorienterede metode baseret på multiple choice-spørgsmål.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

  • Kende til og forklare almindelige medicinske, kirurgiske og reproduktive sygdomme hos hund og kat med hensyn til forekomst, ætiologi, patogenese, diagnose, behandling og prognose

  • Forstå optimale udrednings- og behandlings- planer for udvalgte symptombilleder

  • Anvende veterinær medicinsk nomenklatur for sygdomme, kliniske fund og udrednings- og behandlingsprocedurer

  • Planlægge en meningsfuld diagnostisk og behandlingsmæssig plan for en patient med et medicinsk, kirurgisk og/eller reproduktivt problem

 

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende