Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Veterinær anatomi og fysiologi - integreret eksamen SVEB13028E/SVEB13029E

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Vibeke Sødring Elbrønd (Bibs) (3-7c796b46797b746a34717b346a71)
  Hovedansvarlig og Anatomi
 • Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab
Kursusnummer: SVEBXXXXXE

Engelsk titel

Veterinary Anatomy and Physiology - exam

Bemærkninger

Samlet eksamination af kurserne SVEB130019U Veterinærmedicinsk Anatomi og Fysiologi del 7,5 ECTS og SVEB130020U Veterinærmedicinsk Anatomi og Fysiologi del 2 15 ECTS
Arbejdsbelastning fremgår af kursusbeskrivelserne.

Uddannelse

Bacheloruddannelse i veterinærmedicin - obligatorisk

Studienævn

Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab

Underviser

Øvrige kursusansvarlig: Dan Klærke (fysiologi)

Varighed

Skemagruppe

.
---- SKEMA LINK ----

Kapacitet

Kun for veterinærstuderende.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 200,25
Eksamen 6
Total 206,25

Eksamen (Integreret eksamen (praktisk og skriftlig))

Prøveform

Praktisk skriftlig prøve, SVEB13028E 4 ECTS Anatomi 2 timer med opsyn.
Skriftlig prøve, SVEB13029E 3,5 ECTS Fysiologi 4 timer med opsyn.
Anatomi: Praktisk skriftlig stationsbaseret prøve 2 timer på Instituttet (4.0 ECTS). Den praktisk skriftlige prøve arrangeres i form af fremlagte præparater og øvelses-materiale med tilhørende spørgsmål (stationer). Eksaminerne afholdes over to dage.

Fysiologi: Teoretisk Skriftlig prøve, 4 timer afvikles på Peter Bangs vej (3.5 ECTS)

Vægtning: Praktisk-skriftlig(Anatomi) 50 %. Teoretisk-skriftlig (Fysiologi) 50 %. Anatomi og fysiologi skal hver især bestås som selvstændige eksaminer.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Beherske huspattedyrenes makroskopiske anatomi, fysiologi, specielle histologi og almene embryologi og relatere denne viden til det levende dyrs normal funktion.
 • Redegøre for husdyrenes basale topografiske anatomi.

 

Færdigheder

 • Forstå og anvende veterinær anatomisk (latin/græsk/dansk) nomenklatur og fysiologiske veterinær-medicinske betegnelser
 • Identificere basale anatomiske strukturer og anatomiske og fysiologiske sammenhænge vedrørende det perifere nervesystem
 • Identificere detaljerede strukturer og funktioner vedrørende bevægeapparatet og sætte disse i relation til deres funktioner i det levende dyr
 • Identificere, huske og anvende almene og kvantitative fysiologiske principper
 • Beskrive samspillet mellem organer og organsystemer
 • Beskrive organismens basale reaktioner på en række udefrakommende påvirkninger samt organismes adaptation til ændrede vilkår
 • Beskrive omsætningen af hovednæringsstoffer, vitaminer og mineraler
 • Beregne og/eller estimere fysiologiske størrelser
 • Anvende praktisk og teoretisk viden om makroskopisk anatomi, speciel histologi og specielle embryologi, herunder erfaring med dissektion og mikroskopi, som baggrund for at kunne genkende huspattedyrenes organer samt relevante dele deraf og orientere dem topografisk
 • Læse og forstå anatomiske beskrivelser 
 • Beskrive de overordnede forhold vedrørende huspattedyrenes specielle embryologi og relatere disse til det udvoksede dyrs anatomi og fysiologi
 • Identificere detaljerede anatomiske (makroskopiske og histologiske) og fysiologiske forhold vedrørende fordøjelsessystemet, respirationssystemet, urogenitalsystemet, inkluderende placenta, og endokrine organer samt tilhørende aspekter af karsystemet, nervesystemet og immunsystemet og sætte disse i relation til det levende dyrs normale funktion
 • Beskrive samspillet mellem organer og organsystemer 
 • Beskrive homeostaser og kompensatoriske mekanismer i forbindelse med de vigtigste organsystemer
 • Vurdere om organers og organsystemers funktion i en given tilstand afviger fra det normale
 • Beskrive organismens reaktion på en række udefra kommende påvirkninger samt organismens adaptation til ændrede vilkår
 • Beskrive de basale fysiologiske muligheder for f.eks. ad farmakologisk vej at påvirke organers og organsystemers regulering og funktion

 

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende