Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Speciel patologi og fjerkræsygdomme -Teori

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1 og Blok 2
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Henrik Elvang Jensen (6-6b727c67746d46797b746a34717b346a71)
  Hovedansvarlig
 • Jens Peter Christensen (4-6e74676c4477797268326f7932686f)
  Fjerkrædelen
 • Institut for Veterinær Sygdomsbiologi
Kursusnummer: SVEB13022U

Engelsk titel

Special Pathology and Poultry Diseases - Theory

Kursusindhold

Kurset indeholder fire elementer:

1. Praktisk øvelseskursus, hvor den studerende bl.a. deltager i den daglige sektion af huspattedyr og fjerkræ, organpræparation og –undersøgelse samt for speciel patologi histopatologisk udredning og diagnostik på præparater af udvalgte læsioner.

2. Teoretisk undervisning i sygdomme og læsioner i celler, væv, organer og organsystemer hos huspattedyr, omfattende bl.a. teoretisk gennemgang baseret på organsystemer og case-baseret undervisning.

3. Teoretiske øvelser, hvor den studerende eksponeres for en bred vifte af makroskopiske læsioner i forskellige væv og organer fra huspattedyr. Undervisningen er fototekbaseret (en samling af fagrelaterede billeder med et udvalg af læsionstyper hos de forskellige dyrearter).

4. For fjerkræsygdomme gælder endvidere, at undervisningen omfatter produktionens opbygning, velfærdsproblematikker, relevant lovgivning, miljø- og ernæringsbetingede sygdomme, infektionssygdomme og organlidelser hos erhvervsfjerkræ, herunder specielt høns. Undervisningen omfatter endvidere bekæmpelses- og forebyggelsesstrategier.

Målbeskrivelse

Speciel patologi:
Hovedformålet med undervisningen er, at studerende skal at kunne udrede 1) årsager til patologiske forandringer, 2) de enkelte organsystemers reaktionsmønstre på beskadigelse, og 3) reaktionsmådernes morfologiske udtryk, makroskopisk såvel som histologisk, i relation til patofysiologiske mekanismer. Herigennem forventes den studerende at være i stand til at beskrive, diagnosticere, udrede og evaluere patologiske forandringer i celler, væv, organer og organsystemer.


Fjerkræsygdomme:
Hovedformålet er at give teoretisk og praktisk indførelse i forhold, der afspejler væsentlige arbejdsopgaver for dyrlæger, herunder fjerkræproduktionens infrastruktur, velfærd, relevant lovgivning, miljø- og ernæringsbetingede sygdomme, infektionssygdomme og organlidelser hos erhvervsfjerkræ, specielt hos høns. Hertil kommer endvidere bekæmpelses- og forebyggelsesstrategier.

Når kurset er færdigt, forventes den at studerende at kunne:

Viden:

 • Forklare patologiske forandringer og patoanatomisk diagnostik ved lovgivningsregulerede sygdomme hos huspattedyr og fjerkræ.
 • Bedømme og udrede patologiske forandringer i celler, væv, organer og organsystemer på såvel makroskopisk som mikroskopisk niveau for almindeligt forekommende sygdomme hos huspattedyr i Danmark.
 • Forklare baggrunden for og værdien af klassifikationen af sygdomme på patoanatomisk baggrund.
 • Redegøre for de væsentligste fjerkræsygdomme mht. ætiologi, epidemiologi, patogenese, klinik, patologi, diagnostik, behandling og profylakse.
 • Redegøre for populationens betydning i forhold til sygdomsudvikling og immunprofylakse hos fjerkræ.
 • Beskrive produktionsformers betydning i forhold til velfærd, sygdom, opdræt, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, kvalitetssikringsprogrammer og zoonoseforebyggelse i fjerkræhold.


Færdigheder:

 • Vurdere læsioner og reaktioner i celler, væv, organer og organsystemer hos huspattedyr på makroskopisk og mikroskopisk niveau med henblik på udredning af ætiologi/årsag, patogenese, komplikationer, differentialdiagnoser og patoanatomisk diagnostik.
 • Benytte det patoanatomiske fagsprog samt forklare sammenhængen mellem ætiologi og læsionstype.
 • Anvende metoder, principper og begreber inden for fjerkræsygdomme til at evaluere kliniske observationer og sektionsfund og ud fra disse og tilhørende, laboratoriefund og epidemiologiske data, foretage diagnosticering af sygdomme og udføre rådgivning, herunder opstille forslag til problemløsninger.


Kompetencer:

 Udrede grundlæggende forhold vedrørende læsioner og reaktioner i de enkelte organers celler og væv hos pattedyr og fjerkræ.

 • På baggrund af teoretisk viden at foreslå anvendelse af nye metoder.
 • Selvstændigt bedømme og strukturere egne læringsprocesser og tage ansvar for egen faglig udvikling med henblik på livslang læring.

Anbefalede faglige forudsætninger

SVEB13025U Immunologi, Almen patologi og Patofysiologi
SVEB13026U Infektionsmikrobiologi

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Studienævn

Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger/​teoretiske cases samt et praktisk øvelseskursus, hvor sektionsteknik samt tolkning af sektionsfund er de centrale elementer.
For speciel patologi indgår endvidere et kursus i tolkning af histopatologiske fund.
Kursus i sektionsteknik og histopatologi suppleres med e-læringskursus. Der etableres selvtestopgaver med henblik på check af færdigheder og viden opnået på kurser.

Forelæsninger og øvelser kan være spredt over alle ugens dage afhængig af tilgængeligheden af egne auditorier.

Fagets læringsmål bliver gjort tilgængeligt i elektronisk form

Kapacitet

Kun for veterinærstuderende.
186 deltagere af hensyn til de praktiske øvelser. Studerende, der tidligere har været tilmeldt kurset, kan ikke få plads på øvelseskurset igen.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Anbefalet litteratur:

Fjerkræsygdomme:

 1. M.Pattison, P.F. McMullin, J.M. Bradbury, 1)D.J. Alexander: Poultry Diseases, 6th edition, 2008
 2. Udleverede bilag


Speciel patologi:

 1. Necropsy - A handbook and Atlas. Editor: Henrik Elvang Jensen, Biofolia, 2011.
 2. Pathologic Basis of Veterinary Diseases. 5th ed., M.D. McGavin & amp; J.F. Zachary. Mosby/Elsevier, 2011.
 3. Kødkontrol - Det Patoanatomiske Grundlag. H.E. Jensen, P.S. Leifsson, O.L. Nielsen, J.S. Agerholm & amp; T. Iburg. Biofolia, 2010.
 4. Udleverede Bilag

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Praktiske øvelser 51
E-læring 25
Forelæsninger 63
Eksamen 4
Forberedelse 63,5
Total 206,5

Eksamen (Skriftlig eksamen)

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Der afholdes en skriftlig eksamen (teoretisk) på 4 timer på PBV. Bedømmelsen af eksamen baseres på en hedsvurdering.

Hjælpemidler

Skriftlige hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Forklare patologiske forandringer og patoanatomisk diagnostik ved lovgivningsregulerede sygdomme hos huspattedyr og fjerkræ.
 • Forklare årsager, disponerende faktorer og komplikationer til almindeligt forekommende patologiske forandringer og tilstande hos danske huspattedyr samt deres morfologiske udtryk i organer og væv.
 • Forklare baggrunden for og værdien af klassifikationen af sygdomme på patoanatomisk baggrund.
 • Redegøre for de væsentligste fjerkræsygdomme mht. ætiologi, epidemiologi, patogenese, klinik, patologi, diagnostik, behandling og profylakse.

 •  

Færdigheder:

 • Bedømme og udrede patologiske forandringer i celler, væv, organer og organsystemer på såvel makroskopisk som mikroskopisk niveau for almindeligt forekommende sygdomme hos huspattedyr i Danmark.
 • Redegøre for populationens betydning i forhold til sygdomsudvikling og immunprofylakse hos fjerkræ.
 • Beskrive produktionsformers betydning i forhold til velfærd, sygdom, opdræt, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, kvalitetssikringsprogrammer og zoonoseforebyggelse i fjerkræhold.

 

Kompetencer:

 • Vurdere læsioner og reaktioner i celler, væv, organer og organsystemer hos huspattedyr på makroskopisk og mikroskopisk niveau med henblik på udredning af ætiologi/årsag, patogenese, komplikationer, differentialdiagnoser og patoanatomisk diagnostik.
 • Benytte det patoanatomiske fagsprog samt forklare sammenhængen mellem ætiologi og læsionstype.
 • Anvende metoder, principper og begreber inden for fjerkræsygdomme til at evaluere kliniske observationer og sektionsfund og ud fra disse og tilhørende, laboratoriefund og epidemiologiske data, foretage diagnosticering af sygdomme og udføre rådgivning, herunder opstille forslag til problemløsninger.

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende