Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Veterinær farmakologi og toksikologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3 og Blok 4
Ingen undervisning i blokuge 8 i blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
 • Lisbeth Høier Olsen (13-726f79686b7a6e346e756f6b7846797b746a34717b346a71)
 • Institut for Veterinær Sygdomsbiologi
Kursusnummer: SVEB13018U

Engelsk titel

Veterinary Pharmacology and Toxicology

Kursusindhold

Kurset er opdelt i 6 teoretiske moduler samt et praktisk øvelsesmodul  tilhørende Forsøgsdyrskundskab:

Modul 1: Farmaci og basal farmakologi

Farmaci angår lægemidelformer, bestemmelser for rekvirering og distribution af veterinære lægemidler og receptskrivning. Basal farmakologi, herunder farmakokinetik, angår absorption, fordeling, metabolisme, ekskretion af lægemidler, compartment modeller, beregning af dosisregimer samt farmakodynamik inklusiv dosis/virkningsrelationer og receptordynamik.

Modul 2-5: Speciel farmakologi

Modulerne gennemgår de væsentligste lægemidler, der anvendes i veterinærklinikken. Fokus er på deres virkningsmekanismer, rationel dosering og evt. anvendelse sammen med andre lægemidler. Lægemidlerne omfatter primært midler som anvendes til produktionsdyr og kæledyr ved:

 • Bedøvelse
 • Beroligelse
 • Smertelindring
 • Kredsløbslidelser
 • Metaboliske sygdomme
 • Infektionssygdomme
 • Parastitsygdomme

 

Modul 6: Toksikologi

Modulet introducerer de vigtigste grupper af toksiske forbindelser af relevans for veterinære forgiftninger. Fokus er på deres oprindelse, forekomst og toksiske effekter. Meanismerne bag hyppigste årsager til forgiftning af produktionsdyr og familiedyr gennemgåes, herunder diagnostik og behandling. Endvidere introduceres til toksikologiske testmetoder og til baggrunden for beregning af acceptabel daglig indtagelse (ADI) samt maksimale grænseværdier (MRL) for kemiske forbindelser i levnedsmidler. Principper for opstilling af relevante toksikologiske risikoanalyser gennemgås også.

Praktisk øvelsesmodul:

Modulet omfatter praktisk brug af lægemidler, herunder principperne for forskellige injektionsteknikker samt blodprøvetagning, samt håndtering og euthanasi af forsøgsdyr. Procedurerne trænes på bedøvede mus og rotter.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • beskrive relevante farmakologiske modeller og formler
 • beskrive toksikologiske mekanismer og testmetoder
 • beskrive bestemmelser for rekvirering, distribution og anvendelse af veterinære lægemidler
 • beskrive lægemidlers virkningsmekanismer samt hvordan de anvendes effektivt med mindst mulige bivirkninger

 

Færdigheder:

 • vælge og anvende relevante farmakokinetiske modeller og formler
 • udarbejde et behandlingsforslag herunder forklare farmakologiske principper bag valget af lægemiddel
 • skrive en recept og forklare regler omkring udlevering af medicin
 • identificere forgiftninger hos produktionsdyr og kæledyr på baggrund af anamnese, kliniske og parakliniske fund.
 • anvende toksikologiske guidelines for løsning af aktuelle problemstilling herunder beskrive diagnostiske principper og rationalet bag behandling af forgiftningstilfælde
 • håndterer forsøgsdyr, herunder aflivning, blodprøvetagning og infusioner

Kompetencer:

 • Forstå grundlæggende farmakologiske og toksikologiske problemstillinger, herunder at kunne anvende farmakologiske og toksikologiske principper, begreber og metoder til at etablere sammenhængen mellem dosis og virkning samt til at vurdere effektiv og ansvarsfuld brug af lægemidler.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Studienævn

Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Christian Friis
Jens Lykkesfeldt
Dorte Bratbo Sørensen i øvelser vedr. Forsøgsdyrkundskab

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen er en blanding af forelæsninger, teoretiske øvelser, blended-learning, diskussionsforelæsninger og praktiske øvelser. Uden for undervisningen er det obligatorisk for den studerende at gennemføre kursets selvtests på Absalon samt at indgå i gruppearbejder.

Kapacitet

Ingen begrænsning. Veterinærstuderende har første prioritet

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Anbefalede lærebøger:

 • Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Riviere JE and Papich MG (eds.), 9 ed., 2009.
 • Veterinary Toxicology: Basic and Clinical Principles, Gupta R (ed.), 2ed., 2012.

Andet:

 • Forelægsningsnoter med og uden speak
 • Korte essayopgaver og caseopgaver, regneopgaver og MCQ-opgaver på Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 87,5
Teoretiske øvelser 8
Forberedelse 174,5
Eksamen 28
E-læring 120
Praktiske øvelser 8
Total 426,0

Eksamen (Skriftlig eksamen og godkendt kursusattest)

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Den skriftlige eksamen er på Peter Bangsvej. Prøven består af korte essay- og regneopgaver, korte case-baserede opgaver, samt MCQ opgaver inden for kursets læringsmål og af samme type og sværhedsgrad som opgaver stillet i løbet af kurset.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

 

 

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden:

• beskrive relevante farmakologiske modeller og formler

• beskrive toksikologiske mekanismer og testmetoder

• beskrive bestemmelser for rekvirering, distribution og anvendelse af veterinære lægemidler

• beskrive lægemidlers virkningsmekanismer samt hvordan de anvendes effektivt med mindst mulige bivirkninger

 

Færdigheder:

• vælge og anvende relevante farmakokinetiske modeller og formler

• Udarbejde et behandlingsforslag herunder forklare farmakologiske principper bag valget af lægemiddel

• skrive en recept og forklare regler omkring udlevering af medicin

• identificere forgiftninger hos produktionsdyr og kæledyr på baggrund af anamnese, kliniske og parakliniske fund.

• anvende toksikologiske guidelines for løsning af aktuelle problemstilling herunder beskrive diagnostiske principper og rationalet bag behandling af forgiftningstilfælde

 

Kompetencer:

• Forstå grundlæggende farmakologiske og toksikologiske problemstillinger, herunder at kunne anvende farmakologiske og toksikologiske principper, begreber og metoder til at etablere sammenhængen mellem dosis og virkning samt til at vurdere effektiv og ansvarsfuld brug af lægemidler.

 

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende