Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Husdyravl

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Niveau Bachelor
ECTS 3 ECTS
Kursusansvarlig
 • Merete Fredholm (2-70694376787167316e7831676e)
 • Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab
Kursusnummer: SVEB13015U

Engelsk titel

Animal Breeding

Kursusindhold

Kurset er målrettet veterinærstuderende og skal bidrage til forståelsen af, hvordan avl påvirker husdyrenes sundhed og kan bidrage til ændret sygdomsforekomst over tid.

Først præsenteres den grundlæggende teori, der ligger til grund for alt avlsarbejde, herunder genetiske parametre, genetisk korrelation, avlsværdi, genetisk fremgang, indavl og heterosis.

Dernæst gives generelle eksempler på hvordan den avlsmæssige udvikling for en husdyrpopulation kan påvirkes af forskellige tiltag, herunder anvendelse af moderne reproduktionsteknikker og DNA-tests.


Kurset vil have en komparativ indgangsvinkel, som omfatter både produktionsdyr og familiedyr, men der vil løbende være fokus på de forskelligartede muligheder for avlsplaner for forskellige dyrearter grundet forskellig reproduktionsbiologi, avlsmål og registreringsmuligheder illustreret ved eksampler fra de vigtigste danske husdyrarter.

Målbeskrivelse

Kurset skal give et basalt kendskab til grundlæggende avlsteori og forudsætningerne for det praktiske avlsarbejde for de vigtigste husdyrarter i Danmark.

Viden:

 • beskrive de enkelte husdyrracers udbredelse, produktionsniveau og avlsmål
 • beskrive de vigtigste elementer i den praktiske gennemførsel af avlsarbejdet for de vigtigste husdyrarter
 • beskrive hvilke faktorer der har betydning for avlsmæssig udvikling af en husdyrpopulation på kort og langt sigt
 • redegøre for sammenhænge mellem husdyrenes genetik og fænotypiske præstationer
 • give eksempler på, hvordan husdyrenes livsytringer påvirkes af samspillet mellem genetik og miljø


Færdigheder:

 • beregne indavlsrate, genetiske parametre, avlsværdi og heterosis for simple datasæt
 • beregne forventet genetisk fremgang for en husdyrpopulation


Kompetencer:

 • diskutere og vurdere effekten af forskellige avlsmæssige tiltag i en husdyrpopulation på dyrenes sundhed
 • anvende et fagsprog med henblik på at diskutere avl med klienter, rådgivere og andre fagfolk

Anbefalede faglige forudsætninger

SVEB11001U Veterinær genetik
SVEB13003U Basal statistik og epidemiologi

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Studienævn

Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

Organisationen af forelæsninger og øvelser foregår i samarbejde med andre veterinærfag i blokken.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningsformen bliver en kombination af forelæsninger, teoretiske regneøvelser og dyreartsspecifikke diskussionsøvelser.

Kapacitet

Ingen begrænsning. Forbeholdt veterinærstuderende.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Anbefalet lærebog:

 • Understanding Animal Breeding, R.M. Bourdon, Prentice Hall, 2nd edition.

 

Desuden diverse læringsmaterialer uploaded på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 25
Teoretiske øvelser 15
Forberedelse 40
Eksamen 2
Total 82

Eksamen (Skriftlig eksamen)

Prøveform

Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Eksamen afholdes på Peter Bangsvej.
Beskrivelse af eksamen: En 2-timers skriftlig eksamen som består af hhv. multiple-choice (70 %) og korte essay spørgsmål (30 %).
Eksamen afholdes mandag i blokuge 5

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

På Peter Bangsvej vil MathType samt formelsamling fra kurset være tilgængelig.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden:

 • beskrive de enkelte husdyrracers udbredelse, produktionsniveau og avlsmål
 • beskrive de vigtigste elementer i den praktiske gennemførsel af avlsarbejdet for de vigtigste husdyrarter
 • beskrive hvilke faktorer der har betydning for avlsmæssig udvikling af en husdyrpopulation på kort og langt sigt
 • redegøre for sammenhænge mellem husdyrenes genetik og fænotypiske præstationer
 • give eksempler på, hvordan husdyrenes livsytringer påvirkes af samspillet mellem genetik og miljø


Færdigheder:

 • beregne indavls parametre, og genetiske parametre


Kompetencer:

 • diskutere og vurdere effekten af forskellige avlsmæssige tiltag i en husdyrpopulation på dyrenes sundhed
 • anvende et fagsprog med henblik på at diskutere avl med klienter, rådgivere og andre fagfolk

 

Censurform

Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende