Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Veterinær etik og videnskabsteori

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Niveau Bachelor
ECTS 4,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Sandøe (3-776c7a477a7c756b35727c356b72)
    Hovedansvarlig
  • Institut for Produktionsdyr og Heste
  • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Kursusnummer: SVEB13001U

Engelsk titel

Veterinary Ethics and Philosophy of Science

Kursusindhold

Kurset vil gennem forelæsninger, øvelser, ekskursioner (besætningsbesøg) og projektarbejde sikre at den studerende:

- Bliver præsenteret for forskellige roller og opgaver, som falder inden for den veterinære profession, samt lærer at diskutere professionsetiske problemstillinger, som knytter sig til disse roller og opgaver.

- Får kendskab til husdyrproduktion i et jord-til-bord perspektiv.

- Kan identificere og analysere velfærdsmæssige og andre etiske problemstillinger i tilknytning til forskellige former for brug af dyr.

- Får indsigt i samfundsmæssige perspektiver på den veterinære profession.

- Får en forståelse for de forskellige muligheder og begrænsninger som videnskabelige metoder rummer og lærer at vurdere kvaliteten af forskellige typer af kilder.

- Kan samarbejde i studiegrupper og gennemføre et problemorienteret projektarbejde.

Målbeskrivelse

Kursets overoverordnede målsætning er at give den studerende redskaber til at reflektere over forskellige etiske holdninger og andre forestillinger vedrørende dyr og brugen af dyr, samt at give en præsentation af dyrlægers opgaver og roller. Emnet anskues i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv. Samtidig er kursets målsætning at give en metodemæssig indføring i problemorienteret projektarbejde.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:


Viden:

- Identificere og forstå rationaler bag forskellige former for brug af dyr.

- Identificere de forskellige opgaver og roller, som relaterer sig til den veterinære profession, og de etiske dilemmaer og kontroverser som disse opgaver og roller kan give anledning til.

- Definere og beskrive forskellige begreber om dyrevelfærd og udvalgte etiske teorier med relevans for forholdet mellem mennesker og dyr.

- Identificere videnskabelig tænkemåde og god videnskabelig praksis.

Færdigheder:

- Analysere forholdet mellem menneske og dyr ud fra forskellige etiske teorier.

- Analysere etiske problemstillinger i relation til forskellige veterinære roller og opgaver.

- Vurdere den videnskabelige troværdighed af forskellige kilder, søge relevant videnskabelig information og angive referencer korrekt.

- Formidle faglige, herunder etiske, problemstillinger klart på skrift og tale.

Kompetencer:

- Diskutere professionsetiske spørgsmål der rejser sig i forbindelse med dyrlægers virke.

- Diskutere veterinærfaglige problemstillinger i et etisk samfundsmæssigt perspektiv.

- Samarbejde i studiegrupper om et problemorienteret projektarbejde.

 

 

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Studienævn

Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Formiddag og eftermiddag
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset baseres på forelæsninger, øvelser og projektarbejde. På forelæsningerne præsenteres nogle af de etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger, der rejser sig i forbindelse med veterinærfaget. Efterfølgende arbejdes med forelæsningsemner i øvelser. Sideløbende hermed foregår projektarbejde i grupper.

Kapacitet

Ingen begrænsninger. Forbeholdt veterinærstuderende.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Der bliver orienteret om kursuslitteratur på kursets Absalon-side.

 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 21
Teoretiske øvelser 8
Projektarbejde 35
Ekskursioner 6
Forberedelse 53,5
Eksamen 0,25
Total 123,75

Eksamen (Mundtlig eksamen)

Prøveform

Mundtlig prøve, 15 min.
Den studerende eksamineres i kursuslitteratur.
Vægtning: 100%

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:


Viden:

- Identificere og forstå rationaler bag forskellige former for brug af dyr.

- Identificere de forskellige opgaver og roller, som relaterer sig til den veterinære profession, og de etiske dilemmaer og kontroverser som disse opgaver og roller kan give anledning til.

- Definere og beskrive forskellige begreber om dyrevelfærd og udvalgte etiske teorier med relevans for forholdet mellem mennesker og dyr.

- Identificere videnskabelig tænkemåde og god videnskabelig praksis.

Færdigheder:

- Analysere forholdet mellem menneske og dyr ud fra forskellige etiske teorier.

- Analysere etiske problemstillinger i relation til forskellige veterinære roller og opgaver.

Kompetencer:

- Diskutere professionsetiske spørgsmål der rejser sig i forbindelse med dyrlægers virke.

- Diskutere veterinærfaglige problemstillinger i et etisk samfundsmæssigt perspektiv.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende