Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Cytologi og almen histologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Preben Dybdahl Thomsen (3-7266764275777066306d7730666d)
 • Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab
Kursusnummer: SVEB13000U

Engelsk titel

Cytology and Basic Histology

Kursusindhold

Kurset omfatter:

 • Den histologiske opbygning af organismens væv omfattende epithelvæv, binde-støttevæv, nervevæv, blod, knoglemarv, muskelvæv, og kar (blod og lymfe)
 • Lysmikroskopi og forskellige mikroskoptyper. Histologiske præparationsteknikker. Farvemetoder
 • Cellens ultrastrukturelle opbygning, interne kompartmentalisering og protein sortering
 • Cellens energiforsyning samt inter- og intra-cellulære signalprocesser
 • Cellemotilitet, celledeling, kontrol af cellecyklus samt celledifferentiering og celledød

Målbeskrivelse

Kurset giver et teoretisk og praktisk indblik i hvordan kroppens celler og væv (inklusiv blod- og lymfekar) er opbygget. Der sigtes på at opnå en integreret forståelse af den normale dyrecelles struktur og funktion i samspil med den omkringliggende ekstracellulære matriks. De studerende bibringes et indblik i hvordan cellens organeller, membransystemer, transportmekanismer, energisystemer og signaleringsmekanismer er opbyggede og fungerer. Endvidere bibringes de studerende et overblik over cytoskelettets struktur og funktion samt mekanismer og regulationssystemer for mitose og programmeret celledød. Der gives desuden et teoretisk og praktisk indblik i de metoder og teknologier, der i dag anvendes til at analysere og karakterisere væv, celler og makromolekyler.

Kurset danner basis for de efterfølgende studier af fysiologi, anatomi, mikrobiologi og virologi, farmakologi, husdyrernæring, samt de kliniske fag.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Kunne beskrive dyrecellens opbygning og funktion
 • Kunne forklare cellens energidannelse
 • Kunne forklare principperne for cellesignalering og hvordan denne signalering styrer cellecyklus og celledød
 • Kunne redegøre for mekanismerne for celledeling (mitose)
 • Kunne beskrive den histologiske opbygning samt funktion af de forskellige vævstyper samt af blod-lymfekarsystemet


Færdigheder

 • Kunne betjene et lysmikroskop og kunne orientere sig i og beskrive histologiske præparater
 • Identificere morfologiske typer og grundlæggende bestanddele (celler, ekstracellulær matriks) i epithel, binde- og støttevæv, muskelvæv, blod- og knoglemarv og nervevæv ud fra cellerne og vævenes udseende og histokemiske karakteristika


Kompetencer

 • Kunne beskrive, bedømme og diskutere cellebiologiske og histologiske forhold ved hjælp af faglig korrekt nomenklatur i samarbejde med medstuderende
 • Arbejde selvstændigt med cellebiologiske og histologiske problemstillinger som grundlag for efterfølgende kurser i fysiologi, anatomi, mikrobiologi, farmakologi, immunologi samt de kliniske fag
 • Kurset bidrager til It-kompetencer indenfor de fire kompetence kategorier 1) ’Hands on it’ – teknikker og funktioner, 2) It i faglig kontekst, 3) It-begrebskendskab og 4) Kritisk og kreativt brug af it.

Anbefalede faglige forudsætninger

SVEB13013U Veterinær kemi og biokemi

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Studienævn

Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab

Underviser

Vanessa Hall, Esben Østrup

Varighed

1 blok
Blokuge 8 friholdes for forelæsningsbaseret undervisning

Skemagruppe

Uden for skemastruktur
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

De anførte emneområder præsenteres ved en række forelæsninger. Forelæsningerne suppleres med øvelser, der består af opgaveløsning (teoretiske øvelser) samt mikroskopi (histologiøvelser) inden for de vigtigste aspekter. Digitaliserede histologiske præparater er tilgængelige til selvstudium via internettet.

Læringsmål og relevante bilag lægges ud på 'Absalon'.

Kapacitet

186 deltagere. Begrænsningen baseres på kapaciteten i histologisalene. Studerende, der har været tilmeldt kurset tidligere, kan ikke påregne at få plads på øvelseskurset igen.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Anbefalede lærebøger:

 • Alberts, B. et al.: Essential Cell Biology (fourth edition 2014, Garland, New York, ISBN 978-0-8153-4455-1 (deles med veterinær kemi og biokemi))
 • Eurell, J.A., Frappier, B.L.: Dellman (6th ed., Blackwell, Ames, ISBN-10: 0-7817-4148-3 (deles med anatomi-fysiologi kurserne (AF1 og AF2)))

 

Andet:

 • VirMik - Virtuel microskopi software og indscannet samling af kursets histologiske præparater.
 • Supplerende noter i mikroskopi-øvelser på 'Absalon'


Note: Pensum afgrænses af kursets læringsmål, som vil være tilgængelige på 'Absalon' ved kursusstart.

 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 44
Teoretiske øvelser 10
Praktiske øvelser 18
Eksamen 4
Forberedelse 130
Total 206

Eksamen (Skriftlig prøve)

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Eksamen foregår på Peter Bangsvej (PBV) . Spørgsmål inden for såvel almen histologi som cytologi skal være besvaret tilfredsstillende for at kunne bestå

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Der vil på Peter Bangsvej være adgang til de dele af VirMik, som er nødvendige for afvikling af eksamen

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Kunne beskrive dyrecellens opbygning og funktion, herunder cellens kompartmentalisering og proteinsortering
 • Kunne forklare cellens energidannelse
 • Kunne redegøre for principperne for cellesignalering og hvordan denne signalering styrer cellecyklus og celledød
 • Kunne forklare mekanismerne for celledeling (mitose)
 • Kunne beskrive den histologiske opbygning samt funktion af forskellige vævstyper samt af blod-lymfekarsystemet

 

Færdigheder:

 • Kunne identificere de morfologiske typer og grundlæggende bestanddele (celler, ekstracellulær matriks) i epithel, binde- og støttevæv, muskelvæv, blod- og knoglemarv og nervevæv ud fra cellernes og vævenes udseende og histokemiske karakteristika

 

Kompetencer:

 • Kunne beskrive, bedømme og diskutere cellebiologiske og histologiske forhold ved hjælp af faglig korrekt nomenklatur.

Censurform

Ingen ekstern censur
En bedømmer.
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende