Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Veterinær genetik

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Camilla Vibeke Sichlau Bruun (3-7386725083857e743e7b853e747b)
 • Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab
Kursusnummer: SVEB11001U

Engelsk titel

Veterinary Genetics

Kursusindhold

Kueset omfatter en Mendel genetik, kromosomer, mitose/meiose, kobling og kortlægning af gener, mutationer, kromosomfejl, DNA-teknologiske metoder, genomkendskab, populationsgenetik, indavl, DNA-tests.

Målbeskrivelse

Der sigtes på at opnå en forståelse af generelle genetiske principper for nedarvning af monogene egenskaber og sygdomme. Der vil blive arbejdet med genetiske problemstillinger på både individ- og populationsniveau. Kurset danner basis for den efterfølgende undervisning i husdyravl, hvor der er fokus på komplekse/kvantitative egenskaber, de kliniske fag samt fag tilhørende biomedicindifferentieringen.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive principperne for mendelsk nedarvning
 • Beskrive de klassiske nedarvningsformer samt grundlaget herfor
 • Beskrive de cellulære mekanismer (meiose, mutation), som er ansvarlige for, at der genereres genetisk variation
 • Beskrive de overordnede trin i genekspressionen
 • Forklare principper og anvendelsesområder for koblingsundersøgelser, herunder markører og deres anvendelse i genomscan
 • Forklare implikationerne af mutationer fra DNA- til proteinniveau
 • Forklare hovedprincipperne indenfor populationsgenetik, herunder betydningen af genetisk drift og selektion
 • Beskrive principper og arbejdsgang i DNA teknikker
 • Beskrive opbygningen af et pattedyrgenom
 • Beskrive grundlaget for problematikken omkring indavl samt konsekvenser for sundhed og produktion
 • Beskrive principperne for DNA-tests, herunder markørtests og mutationstests
 • Forklare populationsmæssige konsekvenser af indførelsen af avlsrestriktioner på basis af DNA-tests


Færdigheder

 • Anvende simple metoder til at udregne forventede udspaltningsratioer og risiko for monogene sygdomme
 • Opstille og analysere genealogiske diagrammer
 • Beregne slægtskabet mellem dyr og indavlsgraden for dyr i en stamtavle
 • Foretage genetisk kortlægning af loci med angivelse af rækkefølge og genetisk afstand
 • Beregne simple populationsparametre såsom fænotypefrekvens, genotypefrekvens og allelfrekvens samt test af Hardy-Weinbergligevægt
 • Kunne udvælge relevante DNA teknikker til løsning af specifikke genetiske problemstillinger
 • Fortolke resultater af DNA-teknologiske metoder


Kompetencer

 • Overføre og anvende genetiske principper og teorier i håndteringen af genetiske problemstillinger i relation til monogene sygdomme
 • Arbejde selvstændigt med genetiske problemstillinger som grundlag for efterfølgende kurser i husdyravl, de kliniske fag samt på biomedicindifferentieringen

 

Anbefalede faglige forudsætninger

SVEB13000U Cytologi og almen histologi
SVEB13013U Veterinær Kemi og biokemi

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Studienævn

Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab

Varighed

1 blok

Skemagruppe

Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

De anførte emneområder dækkes ved en række forelæsninger. Forelæsningerne suppleres med teoretiske øvelser, der består af opgaveløsning inden for de vigtigste aspekter. Fagets læringsmål bliver gjort tilgængelige i elektronisk form.

Kapacitet

Ingen begrænsning. Forbeholdt veterinærstuderende.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Hartwell, L.H. et al.: Genetics - From Genes to Genomes. (McGraw-Hill).

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 32
Teoretiske øvelser 31
Eksamen 2
Forberedelse 134
E-læring 7
Total 206

Eksamen (Skriftlige prøve)

Prøveform

Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Eksamen foregår på Peter Bangsvej. Eksamen består af essay-opgaver, som kan inkludere beregninger

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

- Beskrive principperne for mendelsk nedarvning
- Beskrive de klassiske nedarvningsformer samt grundlaget herfor
- Beskrive de cellulære mekanismer (meiose, mutation), som er ansvarlige for, at der genereres genetisk variation

- Beskrive de overordnede trin i genekspressionen
- Forklare principper og anvendelsesområder for koblingsundersøgelser, herunder markører og deres anvendelse i genomscan
- Forklare implikationerne af mutationer fra DNA- til proteinniveau
- Forklare hovedprincipperne indenfor populationsgenetik, herunder betydningen af genetisk drift og selektion

- Beskrive principper og arbejdsgang i DNA teknikker
- Beskrive opbygningen af et pattedyrgenom

- Beskrive grundlaget for problematikken omkring indavl samt konsekvenser for sundhed og produktion
- Beskrive principperne for DNA-tests, herunder markørtests og mutationstests
- Forklare populationsmæssige konsekvenser af indførelsen af avlsrestriktioner på basis af DNA-tests

Færdigheder
- Anvende simple metoder til at udregne forventede udspaltningsratioer og risiko for monogene sygdomme
- Opstille og analysere genealogiske diagrammer
- Beregne slægtskabet mellem dyr og indavlsgraden for dyr i en stamtavle
- Foretage genetisk kortlægning af loci med angivelse af rækkefølge og genetisk afstand
- Beregne simple populationsparametre såsom fænotypefrekvens, genotypefrekvens og allelfrekvens samt test af Hardy-Weinbergligevægt
- Kunne udvælge relevante DNA teknikker til løsning af specifikke genetiske problemstillinger
- Fortolke resultater af DNA-teknologiske metoder

Kompetencer
- Overføre og anvende genetiske principper og teorier i håndteringen af genetiske problemstillinger i relation til monogene sygdomme

Censurform

Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende