Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Klima i og omkring stalde

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Bjarne Schmidt Bjerg (3-697a69477a7c756b35727c356b72)
  • Institut for Produktionsdyr og Heste
Kursusnummer: STEF10155U

Engelsk titel

Climate in and around Animal Houses

Kursusindhold

I kurset behandles:
- Forudsætninger for ønsket klima til husdyrhold.
- Varme, fugt og forureningsbalancer i stalde.
- Dimensionering af ventilation, isolering, varme og køling i stalde.
- Ventilation og luftstrømningsforhold i stalde.
- Regulering af ventilation og varme i stalde.
- Emission af luftformig forurening og lugt fra husdyrproduktion.
- Luftstrømning omkrig stalde i relation til påvirkning af ventilationsanlæg og i relation til spredning af luftformig forurening, luftbårne partikler og lugt.
- Foranstaltninger til begrænsning af luftformig forurening og lugtgener fra stalde.
- Materialer og konstruktioner der har betydning for klimatiske forhold i stalde.

Målbeskrivelse

Kurset hovedmålsætning er at sætte deltagerne i stand til at håndtere problemstillinger i relation til klimaforhold, og herunder luftbåren forurening, i og omkring stalde til husdyr.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
-Redegøre for forudsætninger for ønsket klima i stalde til husdyr.
-Redegøre for lovgivning vedr. emission af lugt og anden luftbåren forurening fra stalde.
-Redegøre for konstruktioner og driftsmæssige forhold som har betydning for klimaet i og omkring stalde.

Færdigheder:
-Vurdere klimatiske og miljømæssige forhold ved forskellige typer af anlæg til opvarmning, ventilation, køling og begrænsning af emission - af lugt og ammoniak - fra stalde.
-Dimensionere isolering, ventilation, opvarmning, køling og anlæg til begrænsning af lugt og ammoniak fra stalde.
-Klarlægge årsagsforhold ved utilfredsstillende klimatiske tilstande i og omkring stalde.

Kompetencer:
-Diskutere og vurdere husdyrholdets påvirkning af det omgivende miljø.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab -begrænset valgfri
 

Studienævn

Studienævn for Biologi og Husdyrvidenskab

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen baseres på forelæsninger og øvelser over centrale problemstillinger. Gennem kursusforløbet skal de studerende aflevere fem projektrapporter. De to første, der kan udføres i mindre grupper, skal godkendes for at gå til eksamen. De tre sidste skal udføres enkeltvis og udgør bedømmelsesgrundlaget for eksamen.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Klimateknik. 4. udgave. Landbrugsforlaget.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 34
Forberedelse 20
Projektarbejde 90
Ekskursioner 14
Teoretiske øvelser 28
Vejledning 20
Total 206

Eksamen (Skriftlig aflevering (Kursusattest))

Prøveform

Skriftlig aflevering
Gennem kursusforløbet udarbejdes og afleveres fem projektrapporter. De tre sidste er individuelle og udgør bedømmelsesgrundlaget for eksamen.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende, i tre projektrapporter, demonstrere grundlæggende viden om klimaforhold i stalde og om emission og spredning af ammoniak og lugt fra stalde.

Viden:
-Redegøre for forudsætninger for ønsket klima i stalde til husdyr.
-Redegøre for lovgivning vedr. emission af lugt og anden luftbåren forurening fra stalde.
-Redegøre for konstruktioner og driftsmæssige forhold som har betydning for klimaet i og omkring stalde.

Færdigheder:
-Vurdere klimatiske og miljømæssige forhold ved forskellige typer af anlæg til opvarmning, ventilation, køling og begrænsning af emission - af lugt og ammoniak - fra stalde.
-Dimensionere isolering, ventilation, opvarmning, køling og anlæg til begrænsning af lugt og ammoniak fra stalde.
-Klarlægge årsagsforhold ved utilfredsstillende klimatiske tilstande i og omkring stalde.

Kompetencer:
-Diskutere og vurdere husdyrholdets påvirkning af det omgivende miljø.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende