Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Biostatistik 2

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Karl Bang Christensen (4-7066686d45787a736933707a336970)
Kursussekretær: Jane Siig, jasi@sund.ku.dk
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SSUA15031U

Engelsk titel

Biostatistics 2

Kursusindhold

Kurset har til formål at indføre de studerende i de basale principper for regressionsanalyse kombineret med eksempler på praktisk anvendelse.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne

Viden

 • have kendskab til multipel lineær og logistisk regressionsanalyse og deres anvendelse i forbindelse med confounder-kontrol
   

Færdigheder

 • redegøre for korrelationer
 • redegøre for lineære regressionsanalyse
 • redegøre for logistisk regressionsanalyse

 

Formelle krav

Ingen

Uddannelse

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Studienævn

Studienævn for den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og holdundervisning og med øvelser og skriftlige opgaver.

Kapacitet

30 deltagere. Forbeholdt sundhedsfaglige kandidatstuderende.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 6
Øvelser 6
Forberedelse 39
Eksamen 0,5
Total 51,5

Eksamen (Eksamen i biostatistik)

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse på bagrund af skriftligt materiale

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • have kendskab til multipel lineær og logistisk regressionsanalyse og deres anvendelse i forbindelse med confounder-kontrol
   

Færdigheder

 • redegøre for korrelationer
 • redegøre for lineære regressionsanalyse
 • redegøre for logistisk regressionsanalyse

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende