Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Integreret kursus i fysisk aktivitet

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Kristian Thorborg (17-7980778182776f7c3c82767d80707d80754e807375777d7c763c7279)
 • Nina Ann-Marie Beyer (16-7a757a6d6e7185717e3a7c7e75826d804c73796d75783a6f7b79)
Kursussekretær: Jane Siig, jasi@sund.ku.dk
 • Institut for Klinisk Medicin
Kursusnummer: SSUA15015U

Engelsk titel

Integrated Course in Physical Activity

Kursusindhold

Kurset skal gøre den studerende i stand til at redegøre for væsentlige fysiologiske faktorer bag fysisk aktivitet i kontinuummet fra langvarig immobilisering til motion og idræt. Den studerende skal videre kunne redegøre for bevægeapparatets tilpasning til fysisk aktivitet/træning og beskrive betydningen af fysisk aktivitet i forebyggelse (primær, sekundær, tertiær) og behandling. Desuden er det kursets mål, at den studerende kan redegøre for, hvordan effekten af fysisk aktivitet vurderes.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beskrive udvalgte artiklers studiedesign

 • redegøre for evidensniveauer

 • redegøre for begrebet fysisk aktivitet

 • redegøre for basale principper for træning

 • overordnet beskrive bevægeapparatets funktion, herunder det muskuloskeletale system, det neuromuskulære system og hjerte/lunge- og karsystemet i relation til fysisk aktivitet/træning

 • beskrive metoder til måling af fysisk aktivitet og funktionsevne, herunder hvordan effekten af fysisk aktivitet vurderes

 • redegøre for bevægeapparatets tilpasning til fysisk aktivitet/træning gennem voksenlivet

 • redegøre for væsentlige fysiologiske, psykologiske og sociale faktorer relateret til fysisk aktivitet i et kontinuum fra fysisk inaktivitet til fysisk aktivitet

 • beskrive betydningen af fysisk aktivitet i forebyggelse (primær, sekundær, tertiær) og rehabilitering

 • beskrive fysiologiske, psykologiske og kulturelle faktorers betydning for akutte og kroniske smerter

 • overordnet beskrive International Klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand (ICF)

Færdigheder

 • argumentere for litteratursøgnings- og udvælgelsesstrategi

 • forklare sygerolleadfærd og livet med en kronisk lidelse

  Kompetencer

 • identificere og fortolke videnskabelige artikler omhandlende fysisk aktivitet, træning og/eller genoptræning og forholde sig kritisk til indholdet

 

 

Formelle krav

For at opnå kursusattest skal den studerende have uploadet fire porteføljer som er godkendt af vejleder

Bemærkninger

Den studerendes arbejdsbelastning for Kursus og Eksamen i fysisk aktivitet fremgår samlet af Eksamen i fysisk aktivitet.

Uddannelse

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og problembaseret læring.

Kapacitet

30 deltagere. Forbeholdt sundhedsfaglige kandidatstuderende.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 0
Total 0

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Aflevering af porteføljebeskrivelser

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne: 

Viden

 • beskrive udvalgte artiklers studiedesign

 • redegøre for evidensniveauer

 • redegøre for begrebet fysisk aktivitet

 • redegøre for basale principper for træning

 • overordnet beskrive bevægeapparatets funktion, herunder det muskuloskeletale system, det neuromuskulære system og hjerte/lunge- og karsystemet i relation til fysisk aktivitet/træning

 • beskrive metoder til måling af fysisk aktivitet og funktionsevne, herunder hvordan effekten af fysisk aktivitet vurderes

 • redegøre for bevægeapparatets tilpasning til fysisk aktivitet/træning gennem voksenlivet

 • redegøre for væsentlige fysiologiske, psykologiske og sociale faktorer relateret til fysisk aktivitet i et kontinuum fra fysisk inaktivitet til fysisk aktivitet

 • beskrive betydningen af fysisk aktivitet i forebyggelse (primær, sekundær, tertiær) og rehabilitering

 • beskrive fysiologiske, psykologiske og kulturelle faktorers betydning for akutte og kroniske smerter

 • overordnet beskrive International Klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand (ICF)

Færdigheder

 • argumentere for litteratursøgnings- og udvælgelsesstrategi

 • forklare sygerolleadfærd og livet med en kronisk lidelse

 

Kompetencer

 • identificere og fortolke videnskabelige artikler omhandlende fysisk aktivitet, træning og/eller genoptræning og forholde sig kritisk til indholdet

 

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende