Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Videnskabsteori

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jan Kyrre Berg Friis (4-7273776e487b7d766c36737d366c73)
Kursussekretær: Jane Siig, jasi@sund.ku.dk
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SSUA15012U

Engelsk titel

Theory of Science

Kursusindhold

Undervisningen skal indføre den studerende i principper, begreber og positioner indenfor etisk og videnskabsteorisk tænkning og praksis.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for den videnskabelige proces, herunder have kendskab til samfundsvidenskabelig, humanvidenskabelig og naturvidenskabelig tænkning og argumentation

 • Redegøre for, hvad etik er og for centrale etiske teorier anvendt inden for klinisk etik

 • Redegøre for hvilken betydning klinisk etik har for patientbehandling og pleje, for egen og professionens udvikling, for undervisning og for samfundet

 • Redegøre for de vigtigste principper ved kvalitativ dataanalyse, herunder fænomenologi, hermeneutik og grounded theory

 

Færdigheder

 • Identificere etiske problemstillinger og gennemføre rationel etisk argumentation under anvendelse af etiske grundbegreber vedrørende sundhedspraksisser i klinikken og have kendskab til lovgivning på området

 • Anvende de videnskabsteoretiske grundbegreber

 • Diskutere videnskabelige problemstillinger og videnskabelig argumentation

Anbefalede faglige forudsætninger

Ingen

Formelle krav

Ingen

Uddannelse

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Studienævn

Studienævn for den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger

Kapacitet

30 deltagere. Forbeholdt studerende fra den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 24
Forelæsninger 15
Forberedelse 31
Total 70

Eksamen (Eksamen i videnskabsteori)

Prøveform

Skriftlig aflevering, 24 timer
Hjemmeopgave 24 timer.
En side er ca. 2400 anslag inklusive mellemrum, 12 punkt skrift, mellemrum 1½

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for den videnskabelige proces, herunder have kendskab til samfundsvidenskabelig, humanvidenskabelig og naturvidenskabelig tænkning og argumentation

 • Redegøre for, hvad etik er og for centrale etiske teorier anvendt inden for klinisk etik

 • Redegøre for hvilken betydning klinisk etik har for patientbehandling og pleje, for egen og professionens udvikling, for undervisning og for samfundet

 • Redegøre for de vigtigste principper ved kvalitativ dataanalyse, herunder fænomenologi, hermeneutik og grounded theory

 

Færdigheder

 • Identificere etiske problemstillinger og gennemføre rationel etisk argumentation under anvendelse af etiske grundbegreber vedrørende sundhedspraksisser i klinikken og have kendskab til lovgivning på området

 • Anvende de videnskabsteoretiske grundbegreber

 • Diskutere videnskabelige problemstillinger og videnskabelig argumentation

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende