Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Levekår og sundhed

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

15.000 DKK

Niveau Master
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
 • Sarah Fredsted Villadsen (3-786b7b45787a736933707a336970)
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SPUM15005U

Engelsk titel

Living Conditions and Health

Kursusindhold

Den studerende opnår kendskab til:

 • begreber og indikatorer for sundhed, sundhedsadfærd og sygdom hos befolkningen, nationalt og internationalt
 • betydende folkesygdomme og tilknyttede sygdomslære i befolkningsgrupper (alder, køn, etnicitet)
 • sundhedspolitiske, socioøkonomiske, miljømæssige og psyko-sociale faktorers betydning for levekår og sundhed, med særligt fokus på social ulighed i sundhed 
 • IT og sundhed

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at have/kunne:

Viden

 • om centrale definitioner og indikatorer for levekår, sygelighed og sundhed i befolkninger, nationalt og internationalt
 • om betydende folkesygdomme og tilknyttede sygdomslære i befolkningsgrupper (alder, køn, etnicitet)
 • om sundhedspolitiske, socioøkonomiske, miljømæssige og psykosociale faktorers betydning for sundhed og sygdom i befolkninger
 • om social ulighed i sundhed
 • IT og sundhed

 

Færdigheder

 • kende, anvende og diskutere sundhedspolitiske, socioøkonomiske, miljømæssige og psykosociale faktorers betydning for sundhed og sygdom i befolkninger
 • kende, anvende og diskutere betydningen af socioøkonomiske, miljøbetingede, sundhedspolitiske og psykosociale forholds betydning for sygdom, sundhed og sundhedsadfærd, herunder teorier til forklaring af disse relationer
 • læse, fortolke og bedømme oplysninger om levekår og sundhed i rapporter, videnskabelige artikler og medier
 • præsentere skriftligt og mundtligt om fagets basale vidensfelter

 

Kompetencer

 • indgå professionelt i sundhedsfagligt samarbejde om politikudvikling og projektplanlægning, ledelse og gennemførelse af projekter til forbedring af befolkningens levekår og sundhed

Anbefalede faglige forudsætninger

Det anbefales, at man har gennemført Fællesmodul 1a, eller at Fællesmodul 1a tages samtidig med Fællesmodul 2.

Tilmelding

eller http://mph.ku.dk/optagelsen/ for nye studerende

Uddannelse

Master of Public Health

Studienævn

Studienævn for Master i Public Health

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Underviser

Videnskabeligt ansatte på IFSV

Varighed

1 semester
Primo september-medio november, sessioner á 3 timer
Mandag 12-15, onsdag 10-13
Nogle sessioner vil foregå som on-line learning (hjemmestudier)

Skemagruppe

mandage og onsdage
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 30
Øvelser 30
Eksamen 56
Forberedelse 165
Total 281

Eksamen (SPUM15005E)

Prøveform

Skriftlig aflevering, 7 dage
Individuel skriftlig besvarelse af stillet opgave.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at bestå skal den studerende kunne:

Viden:

 • kende levekår og sygdomsmønstre i Danmark og internationalt
 • beherske centrale definitioner og indikatorer for levekår, sygelighed, sundhed og sundhedsadfærd i befolkninger
 • kende den basale sygdomslære for de meste betydende sygdomme i befolkningen

 

Færdigheder:

 • anvende og diskutere betydningen af sundhedspolitiske, socioøkonomiske, miljøbetingede, og psykosociale forholds betydning for levekår og sundhed og for social ulighed i sundhed
 • kunne redegøre for teorier til forklaring af disse sammenhænge
 • kunne finde, forstå og anvende den nyeste videnskabelige litteratur om de nævnte emner

Censurform

Ingen ekstern censur
Intern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende