Levekår og sundhed

Kursusindhold

Den studerende opnår kendskab til:

 • begreber og indikatorer for sundhed, sundhedsadfærd og sygdom hos befolkningen, nationalt og internationalt
 • betydende folkesygdomme og tilknyttede sygdomslære i befolkningsgrupper (alder, køn, etnicitet)
 • sundhedspolitiske, socioøkonomiske, miljømæssige og psyko-sociale faktorers betydning for levekår og sundhed, med særligt fokus på social ulighed i sundhed 
 • IT og sundhed
Engelsk titel

Living Conditions and Health

Uddannelse

Master of Public Health

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at have/kunne:

Viden

 • om centrale definitioner og indikatorer for levekår, sygelighed og sundhed i befolkninger, nationalt og internationalt
 • om betydende folkesygdomme og tilknyttede sygdomslære i befolkningsgrupper (alder, køn, etnicitet)
 • om sundhedspolitiske, socioøkonomiske, miljømæssige og psykosociale faktorers betydning for sundhed og sygdom i befolkninger
 • om social ulighed i sundhed
 • IT og sundhed

 

Færdigheder

 • kende, anvende og diskutere sundhedspolitiske, socioøkonomiske, miljømæssige og psykosociale faktorers betydning for sundhed og sygdom i befolkninger
 • kende, anvende og diskutere betydningen af socioøkonomiske, miljøbetingede, sundhedspolitiske og psykosociale forholds betydning for sygdom, sundhed og sundhedsadfærd, herunder teorier til forklaring af disse relationer
 • læse, fortolke og bedømme oplysninger om levekår og sundhed i rapporter, videnskabelige artikler og medier
 • præsentere skriftligt og mundtligt om fagets basale vidensfelter

 

Kompetencer

 • indgå professionelt i sundhedsfagligt samarbejde om politikudvikling og projektplanlægning, ledelse og gennemførelse af projekter til forbedring af befolkningens levekår og sundhed

Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde

Det anbefales, at man har gennemført Fællesmodul 1a, eller at Fællesmodul 1a tages samtidig med Fællesmodul 2.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Individuel skriftlig besvarelse af stillet opgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur
Kriterier for bedømmelse

For at bestå skal den studerende kunne:

Viden:

 • kende levekår og sygdomsmønstre i Danmark og internationalt
 • beherske centrale definitioner og indikatorer for levekår, sygelighed, sundhed og sundhedsadfærd i befolkninger
 • kende den basale sygdomslære for de meste betydende sygdomme i befolkningen

 

Færdigheder:

 • anvende og diskutere betydningen af sundhedspolitiske, socioøkonomiske, miljøbetingede, og psykosociale forholds betydning for levekår og sundhed og for social ulighed i sundhed
 • kunne redegøre for teorier til forklaring af disse sammenhænge
 • kunne finde, forstå og anvende den nyeste videnskabelige litteratur om de nævnte emner

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Øvelser
 • 30
 • Eksamen
 • 56
 • Forberedelse
 • 165
 • Total
 • 281