Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kvalitative metoder (fællesmodul 1b)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

11.000 DKK

Niveau Master
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Mette Nordahl Svendsen (4-7e7684875184867f753f7c863f757c)
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SPUM15004U

Engelsk titel

Qualitative Methods (shared module 1b)

Kursusindhold

Målet er, at de studerende kan anvende kvalitativ metode til behandling af en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling. De studerende skal kunne udføre relevant dataindsamling, forklare og diskutere forskellige analytiske tilgange samt væsentlige kvalitetskriterier inden for kvalitativ forskningsmetode.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for anvendelsen af det kvalitative forskningsinterview,  deltagerobservation og feltarbejde
 • redegøre for samfundsvidenskabelige og humanistiske analysemetoder til behandling af kvalitative data

 

Komptencer:

 • diskutere brugen af de gennemgåede analytiske tilgange i relation til udvalgte problemstillinger
 • diskutere empirisk forskning inden for folkesundhedsvidenskab, hvor undersøgelserne er gennemført med en eller flere kvalitative forskningsmetoder
 • diskutere etiske problemstillinger i relation til forskningsprojekter baseret på kvalitative data

 

Færdighed

 • planlægge et studiedesign med anvendelse af kvalitativ metode og diskutere rationalet for det valgte design

 

 
 

Tilmelding

eller http://mph.ku.dk/optagelsen/ for nye studerende

Uddannelse

Master of Public Health

Studienævn

Studienævn for Master i Public Health

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Varighed

Undervisning ligger i uge 36-45.

Skemagruppe

Tirsdage og torsdage
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 36
Forberedelse 99
Eksamen 75
Total 210

Eksamen (SPUM15004E)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Individuel kursusopgave, som skrives i forlængelse af kursets undervisning og de små projekter, som de studerende udfører i løbet af kurset.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i pensumlitteraturen kunne:

Viden:

 • redegøre for anvendelsen af det kvalitative forskningsinterview, fokusgruppe-interviewet, deltagerobservation og feltarbejde
 • redegøre for samfundsvidenskabelige og humanistiske analysemetoder til behandling af kvalitative data

 

Kompetencer

 • diskutere brugen af de gennemgåede analytiske tilgange i relation til udvalgte problemstillinger
 • diskutere empirisk forskning inden for folkesundhedsvidenskab, hvor undersøgelserne er gennemført med en eller flere kvalitative forskningsmetoder
 • diskutere etiske problemstillinger i relation til forskningsprojekter baseret på kvalitative data

 

Færdighed

 • planlægge et studiedesign med anvendelse af kvalitativ metode og diskutere rationalet for det valgte design

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende