Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Sundhedsvæsenets organisation og ledelse

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Pris

11.000 DKK

Niveau Master
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Marius Brostrøm Kousgaard (6-8074857585825386888177417e8841777e)
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SPUM09039U

Engelsk titel

Organisation of the health and social services

Kursusindhold

Sundhedsvæsenet har de sidste 20 år været præget af en lang række forandringsinitiativer med udgangspunkt i problematiseringer af økonomistyring, produktivitet, kvalitet og service. Forandringsambitionerne har bl.a. taget form af nye organisationsstrukturer, incitamentsystemer, ledelseskoncepter og informationsteknologier. Det har dog ofte vist sig vanskeligt at realisere visionerne knyttet til de nye koncepter og teknologier. Formålet med kurset er at skærpe deltagernes forståelse af forandringsprocesser i – og på tværs af – sundhedsvæsenets fagprofessionelle organisationer. Med udgangspunkt i konkrete eksempler vil vi se på vilkårene for styring, herunder på betydningen af arbejdets organisering og de forskellige hensyn og interesser, som er på spil i forbindelse med indførelse af nye styringsredskaber. Der vil især være fokus på implementeringen af aktuelle redskaber til kvalitetsudvikling og patientsikkerhed. Samtidig rummer kurset en introduktion til en række teoretiske perspektiver på organisationer, styringsredskaber, implementeringsprocesser og forandringsledelse.

Målbeskrivelse

Det overordnede formål med kurset er at styrke deltagernes viden om og forståelse af forandringsprocesser i sundhedsvæsenet.

Kompetence-læringsmål:

 • Kunne bringe viden om forandringsprocesser og forandringsledelse til anvendelse i sundhedsvæsenet, f.eks. i rollen som leder, projektleder, projektmedarbejder, konsulent eller fuldmægtig.
 • Indgå i projekter eller beslutningsprocesser, hvor viden om organisatoriske forandringer er afgørende.
 • Identificere potentielle muligheder og problemstillinger i forbindelse med indførelse af nye ideer og teknologier i organisationen.
 • Deltage i udarbejdelsen af implementeringsstrategier i forbindelse med indførelse af nye ideer og teknologier i organisationen.
 • Analysere implementeringen af igangsatte forandringstiltag (eks. som led i en formativ eller summativ evaluering).

 

Viden-læringsmål:

 • Redegøre for centrale teoretiske perspektiver på styringsredskaber i organisationer.
 • Redegøre for de centrale elementer i 'Normalization Process Theory'.
 • Redegøre for de generelle vilkår for (forandrings)ledelse i sundhedsvæsenet.
 • Reflektere over hvordan specifikke styringsredskaber relaterer til specifikke organisationer og specifikke professionelle praksisser.

 

Færdighedslærings-mål:

 • Læse, forstå, præsentere og diskutere empiriske og teoretiske tekster om forandringsprocesser og forandringsledelse i sundhedsvæsenet.
 • Relatere kursets teorier og begreber til aktuelle cases fra sundhedsvæsenet.

Formelle krav

Kan tages, når man har gennemført Fællesmodul 3 (Organisation, ledelse og økonomi) på MPH eller har tilsvarende forudsætninger.

Tilmelding

eller http://mph.ku.dk/optagelsen/ for nye studerende

Uddannelse

Master of Public Health

Studienævn

Studienævn for Master i Public Health

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Underviser

Marius Brostrøm Kousgaard

Varighed

10 uger (uge 15-24)

Skemagruppe

Ugedag meddeles i oktober
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde og mundtlige oplæg

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 40
Forberedelse 150
Eksamensforberedelse 20
Total 210

Eksamen (SPUM09039E)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Hver studerende gennemfører 2 mundtlige oplæg (individuelt eller i gruppe), hvor udvalgte tekster fra kurset præsenteres og diskuteres.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

 

Kurset bestås via aktiv deltagelse i form af:
1. Fremmøde (min. 80%)
2. Et afsluttende mundtligt oplæg om en case, som man har arbejdet med under kursusforløbet.

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende i tilstrækkelig grad kunne

Viden:

 • Redegøre for centrale teoretiske perspektiver på styringsredskaber i organisationer.

 • Redegøre for de centrale elementer i implementeringsteorien Normalization Process Theory

 • Reflektere over hvordan organisatorisk kontekst påvirker konkrete forandringsprocesser.

Færdigheder:

 • Deltage aktivt i diskussionerne om de tekster og cases der præsenteres på kurset.
 • Præsentere og diskutere en udvalgt case i relation til kursets overordnede temaer.

 • Vurdere og diskutere hvilke relevante teorier der kan belyse casen.

Kompetencer:

 • Tage ansvar for processen med at udvælge, afgrænse og analysere en relevant case.

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende