Forskningsmetoder: Kvalitative metoder

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i teoriens rolle i kvalitativ metode og kendskab til de særlige muligheder, udfordringer og problemstillinger, som knytter sig til kvalitativ vidensproduktion. Fokus er på det semi-strukturerede interview og det antropologiske feltarbejdes deltagerobservation. Kurset giver også kendskab til de redskaber og begreber, der anvendes til at vurdere kvalitet i kvalitativ forskning.

Engelsk titel

Research Methods: Qualitative Methods

Uddannelse

Master of Public Health

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at:

Viden:

 • Have opnået indsigt i metodologiske problemstillinger for kvalitative undersøgelser

 

Kompetence:

 • Have kendskab til tilrettelæggelse af kvalitative undersøgelser, herunder indblik i forskellige analytiske tilgange.

 

Færdighed:

 • Have opnået redskaber til kritisk læsning af og diskussion af kvalitative studier.

Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
Opgaven ligger i forlængelse af det gruppearbejde og de erfaringer, som den studerende har indhøstet gennem kurset i design af kvalitative undersøgelser.
Opgaven, der besvares individuelt, har et omfang af 4-5 sider (ca. 2400 anslag pr. side inklusive mellemrum, 12 punkt skrift, mellemrum 1½).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

Viden

 • Have opnået indsigt i metodologiske problemstillinger for kvalitative undersøgelser

 

Kompetence

 • Have kendskab til tilrettelæggelse af kvalitative undersøgelser, herunder indblik i forskellige analytiske tilgange.

 

Færdighed

 • Have opnået redskaber til kritisk læsning af og diskussion af kvalitative studier.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 27
 • Eksamen
 • 51
 • Forberedelse
 • 60
 • Total
 • 138