Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Organisation, ledelse og økonomi i sundhedsvæsenet

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Pris

11.000 DKK

Niveau Master
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Allan Krasnik (3-65706f4477797268326f7932686f)
 • Andreas Rudkjøbing (4-6673777a45787a736933707a336970)
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SPUM09011U

Engelsk titel

Organisation, Management and Economics in Health Services

Kursusindhold

Kursus omhandler:
1) styringspraksisser i sundhedsvæsenets organisationer
2) kommunikation og beslutningsprocesser i offentlige institutioner
3) samfundsøkonomisk effektivitet, driftsøkonomi og sundhedsøkonomisk evaluering

Målet med kurset er at give deltagerne et grundigt kendskab til sundhedsvæsenets struktur, aktiviteter og finansiering, strukturen af det politiske system samt af de regulerende myndigheder og reguleringsinstrumenter. Derudover skal den studerende have kendskab til karakteristika ved "markedet" for sundhedsydelser og de afledede konsekvenser af sundhedsvæsenets indretning. Endvidere skal den studerende have en forståelse af incitamentsstrukturer, policy analyse, organisation af sundhedsprogrammer, implementering, evaluering og inerti i offentlige organisationer.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for sundhedsvæsenets struktur, aktiviteter og finansiering i Danmark

 • forklare sundhedsøkonomiske grundbegreber og anvendelsesmuligheder

 • redegøre for teorier om relationen mellem teknologi og arbejdspraksis i sundhedsvæsenet

 • redegøre for de væsentligste aktører i sundhedspolitiske beslutninger

Færdigheder

 • vurdere forskellige styringsinstrumenters anvendelse og konsekvenser for sundhedsvæsenet

 • analysere den proces, hvorigennem beslutninger træffes og strategier bliver til

 • analysere teknologiers rolle i sundhedsvæsenet

 • vurdere forskellige organisatoriske forholds betydning for sundhedsvæsenets praksis

 • analysere forhold i sundhedsvæsenet af betydning for ulighed i sundhed

Kompetencer

 • Indgå professionelt i sundhedspolitiske beslutnings- og planlægningsprocesser

 • anvende forskellige analytiske tilgange til organiseringspraksis og aktuelle styringsredskaber på konkrete problemstillinger

 • overføre basal sundhedsøkonomisk teori, metode og ræsonnement til anvendelse i beslutningsprocesser i sundhedsvæsenet

Tilmelding

eller http://mph.ku.dk/optagelsen/ for nye studerende

Uddannelse

Master of Public Health - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for Master i Public Health

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Varighed

Undervisning fra uge 3 til 10 (begge uger inkl.)
Eksamen afsluttet i uge 11

Skemagruppe

Mandage og onsdage
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 54
Eksamen 37
Forberedelse 115
Total 206

Eksamen (SPUM09011E)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Individuel kursusopgave

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Kriterier for bedømmelse
For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 

Viden

 • redegøre for sundhedsvæsenets struktur, aktiviteter og finansiering i Danmark

 • forklare sundhedsøkonomiske grundbegreber og anvendelsesmuligheder

 • redegøre for teorier om relationen mellem teknologi og arbejdspraksis i sundhedsvæsenet

 • redegøre for de væsentligste aktører i sundhedspolitiske beslutninger

Færdigheder

 • vurdere forskellige styringsinstrumenters anvendelse og konsekvenser for sundhedsvæsenet

 • analysere den proces, hvorigennem beslutninger træffes og strategier bliver til

 • analysere teknologiers rolle i sundhedsvæsenet

 • vurdere forskellige organisatoriske forholds betydning for sundhedsvæsenets praksis

 • analysere forhold i sundhedsvæsenet af betydning for ulighed i sundhed

Kompetencer

 • anvende forskellige analytiske tilgange til organiseringspraksis og aktuelle styringsredskaber på konkrete problemstillinger

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende