Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Introduktion til masterafhandlingen

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

3.500 DKK

Niveau Master
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Ingelise Andersen (4-6e73667345787a736933707a336970)
 • Jeanette Bresson Ladegaard Knox (4-5073747d45787a736933707a336970)
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SPUM09002U

Engelsk titel

Introduction to the Master Thesis

Kursusindhold

Kurset skal forberede de studerende på arbejdet med deres masterprojekt og lære dem at udarbejde en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling og diskutere det etiske og videnskabsteoretiske grundlag for en sådan problemstilling.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • have kendskab til kravene til udformning og strukturen for en masterafhandling
 • være fortrolig med rammer og procedurer for afhandlingsforløbet
 • have kendskab til problemformulering og forskningsspørgsmål

 • kunne identificere etiske problemstillinger og gennemføre en rationel etisk argumentation

Færdighed

 • Kunne udarbejde en problemstilling for et projekt inden for det folkesundhedsvidenskabelige område
 • kunne anvende de etiske grundbegreber, der knytter sig til beslutninger om undersøgelse, behandling og forebyggelse for gennemførelse af projektet

Kompetence

 • Kunne redegøre for den videnskabelige proces inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning; herunder have kendskab til samfundsvidenskabelig og humanistisk tænkning
 • kunne anvende de etiske grundbegreber, der knytter an til projekter, hvor mennesker indgår som forsøgspersoner
 • have kendskab til de love, der knytter an til projekter, hvor mennesker er forsøgspersoner.

Tilmelding

eller http://mph.ku.dk/optagelsen/ for nye studerende

Uddannelse

Master of Public Health

Studienævn

Studienævn for Master i Public Health

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Underviser

Ingelise Andersen og Jeanette Bresson Ladegaard Knox

Varighed

4 dage

Skemagruppe

4 dage
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 24
Forberedelse 45
Total 69

Eksamen

Prøveform

Kursusdeltagelse
Kurset bestås ved minimum 80 % tilstedeværelse.
Hvis den studerende ikke har mulighed for at deltage i kurset, evalueres kurset via en opgave. Opgavens omfang er 4-6 sider (ca. 2400 anslag pr. side inklusive mellemrum, 12 punkt skrift, mellemrum 1½). Tidsfrist for udlevering og aflevering af opgaven fastsættes af kursuslederen, således at den studerende får 3-5 uger til besvarelsen.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

godkendt/ikke godkendt

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende:

Viden

 • have kendskab til kravene til udformning og strukturen for en masterafhandling
 • være fortrolig med rammer og procedurer for afhandlingsforløbet
 • kunne identificere etiske problemstillinger og gennemføre en rationel etisk argumentation

Færdighed

 • Kunne udarbejde en problemstilling for et projekt inden for det folkesundhedsvidenskabelige område
 • kunne anvende de etiske grundbegreber, der knytter sig til beslutninger om undersøgelse, behandling og forebyggelse for gennemførelse af projektet

Kompetence

 • Kunne redegøre for den videnskabelige proces inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning; herunder have kendskab til samfundsvidenskabelig og humanistisk tænkning
 • kunne anvende de etiske grundbegreber, der knytter an til projekter, hvor mennesker indgår som forsøgspersoner
 • have kendskab til de love, der knytter an til projekter, hvor mennesker er forsøgspersoner.

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende