Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kandidatspeciale, odontologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår og Forår
Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Kim Ekstrand (3-716b7146797b746a34717b346a71)
Kursussekretær: Susanne Witthøft, suw@sund.ku.dk
Eksamenskoordinator: Anita Hansen, e-mail: anita.hansen@sund.ku.dk
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODK15045U

Engelsk titel

Master's Thesis, Dental Surgery

Kursusindhold

Gennem udarbejdelse af et selvstændigt projekt skal den studerende opnå træning i videnskabelig tænkning, forståelse og planlægning.

Målbeskrivelse

Efter endt specialeforløb forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for det valgte emnes relevans
 • begrunde valg af anvendt videnskabelig teori, metoder og empiri i forbindelse med udførelsen af forskningsprojektet
 • opstille et relevant formål
 • opstille en videnskabelig problemformulering/hypotese
   

Færdighed

 • anvende relevant videnskabelig teori, metoder og empiri i forbindelse med udførelsen af forskningsprojektet
 • reflektere over det udførte forskningsarbejde samt de opnåede resultater og konklusioner på en klar og let forståelig måde
 • foretage en kritisk analyse med en afbalanceret diskussion af teori, metode i forhold til den valgte empiri
 • tage kritisk stilling til anvendt litteratur

 

Kompetence

 • planlægge og udføre et litteraturstudie og/eller et mindre forskningsprojekt
 • demonstrere videnskabelig tænkning, forståelse og planlægning

Formelle krav

Kursus i oral rehabilitering 1
Eksamen i dentalmaterialer
Kursus i udvidet endodonti 1
Kursus i anæstesiologi
Kursus i basale kirurgiske principper og metoder
Kursus i basal ortodonti 1
Kursus og eksamen i farmakologi
Kursus i oral rehabilitering 2
Eksamen i cariologi, plastiske restaureringer og udvidet endodonti
Kursus i pædodonti og klinisk genetik 1
Kursus i basal ortodonti 2
Kursus i oral kirurgi 1
Kursus i oral patologi og medicin 1
Eksamen i parodontologi
Valgfag

Tilmelding

Den elektroniske specialekontrakt (e-blanket) udfyldes via Uddannelsessiden på KUnet under Blanketter.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. og 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden afslutning af kandidatuddannelsen

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

Studerende kan udarbejde sit speciale enten på 3. semester kandidat eller på 4. semester kandidat

Skemagruppe

Projektarbejde
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kandidatspecialet introduceres til de studerende med to forelæsninger ved afslutningen af 2. semester. Kandidatspecialet udfærdiges i grupper af 2-3 studerende. Vejledningen omfatter 15 timers vejledning ved to studerende og 18 timer ved tre studerende.

Under arbejdet med specialet er de studerende tilknyttet en vejleder der skal være ansat på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (minimum på adjunkt-niveau), og som sammen med de studerende og eventuel ekstern vejleder træffer nærmere aftale om tilrettelæggelsen og udførelsen af specialet. Senest 1. december skal de studerende have fundet en vejleder. En liste over de mulige vejledere findes på Absalon.

Kapacitet

Ubegrænset

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Projektarbejde 187
Eksamen 1
Vejledning 18
Total 206

Eksamen (SODA15045E)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse med udgangspunkt i den studerendes kandidatspeciale.
Kandidatspecialets teoretiske aspekter og resultater beskrives i en rapport. Emnet skal afgrænses således, at det samlede arbejde kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme.
Kandidatspecialet skrives i grupper af 2-3 studerende. Kandidatspecialet eksamineres individuelt.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Til den mundtlige prøve må den studerende kun medbringe egen power point præsentation.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for det valgte emnes relevans
 • begrunde valg af anvendt videnskabelig teori, metoder og empiri i forbindelse med udførelsen af forskningsprojektet
 • opstille et relevant formål
 • opstille en videnskabelig problemformulering/​hypotese
   

Færdighed

 • anvende relevant videnskabelig teori, metoder og empiri i forbindelse med udførelsen af forskningsprojektet
 • reflektere over det udførte forskningsarbejde samt de opnåede resultater og konklusioner på en klar og let forståelig måde
 • foretage en kritisk analyse med en afbalanceret diskussion af teori, metode i forhold til den valgte empiri
 • tage kritisk stilling til anvendt litteratur

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

For 3. semester kandidat: Specialet skal være afleveret og bestået seneste ved udgangen af uge 1.

For 4. semester kandidat: Specialet skal være afleveret og bestået senest d. 31. maj.

Husk, at censor skal have mindst 14 dage til at læse specialet i.

 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende