Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i samfunds- og retsodontologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Kandidat
ECTS 0 ECTS
Kursusansvarlig
 • Lisa Bøge Christensen (4-7167686d45787a736933707a336970)
  Kursusleder og ansvarlig for samfunds- og retsodontologi
Kursussekretær: Susanne Witthøft, e-mail: suw@sund.ku.dk
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODK15044U

Engelsk titel

Course in Community Dentistry and Forensic Dentistry

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for orale sundheds- og sygdomsmønstre i befolkningen samt tandplejens mål, struktur og funktion i relation til forskellige befolkningsgruppers behov for tandpleje. Herudover skal den studerende opnå kendskab til planlægning og evaluering af tandpleje, herunder forebyggelse og sundhedsfremme. De studerende skal forstå og kunne anvende gældende lovgrundlag og etiske regler med henblik på at kunne udøve virksomhed som tandlæge. Endelig skal de studerende kunne bistå offentlige myndigheder med opgaver, som løses af retsodontologer i deres samarbejde med politi og retsmedicinere. Den studerende skal kunne redegøre for disse forhold. Hovedvægten i undervisningen lægges på , tandplejens organisation herunder sundhedsøkonomi, administrativ odontologi (lovgivning) samt retsodontologi.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for befolkningens udnyttelse af tandplejesystemet
 • Forklare principper for forebyggelse og sundhedsfremme i folkesundhedsperspektiv
 • Forklare principper for planlægning af tandpleje programmer for forskellige befolkningsgrupper, samt principper for evaluering af tandplejeprogrammer
 • Forklare sundhedsøkonomiske begreber og metoder
 • Beherske tandplejerelevant indhold i Sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed
 • Forklare patienters retsstilling, begreberne ”information og samtykke”, aktindsigt, tavshedspligt, videregivelse af oplysninger, krav til journalføring samt sanktionsbestemmelser
 • Forklare tandplejesystemets opbygning og forskellige patientgruppers lovmæssige ret til tandpleje, herunder lovbaserede tilskudsmuligheder
 • redegøre for klagesagsbehandling i tandplejen
 • Forklare retsodontologiske definitioner og sagsområder
 • Gøre rede for procedurer i forbindelse med identifikation af personer
 • Redegøre for forhold til bedømmelse af alder, køn og etnisk tilhørsforhold samt tand- og bidspor
 • Redegøre for organisation af identifikationsarbejdet, datasammenligning og den odontologiske journals betydning i forbindelse med enkeltsager og massekatastrofer

Formelle krav

Kursus i samfundsodontologi

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i samfunds- og retsodontologi (SODK15044E)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i eksamen i samfunds- og retsodontologi

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Underviser

Lisa Bøge Christensen
Laila Friis (retsodontologi)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger samt dialogbaseret holdundervisning samt ekstramurale aktiviteter i form af et praktikophold

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Pine C, Harris R. Community Oral Health 2nd ed.London: Quintessence, 2007.

Artikler anvendt i undervisningen

 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 6
Holdundervisning 18
Praktik 37
Forberedelse 60
Total 121

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Kliniske øvelser

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for befolkningens udnyttelse af tandplejesystemet
 • Forklare principper for forebyggelse og sundhedsfremme i folkesundhedsperspektiv
 • Forklare principper for planlægning af tandpleje programmer for forskellige befolkningsgrupper, samt principper for evaluering af tandplejeprogrammer
 • Forklare sundhedsøkonomiske begreber og metoder
 • Beherske tandplejerelevant indhold i Sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed
 • Forklare patienters retsstilling, begreberne ”information og samtykke”, aktindsigt, tavshedspligt, videregivelse af oplysninger, krav til journalføring samt sanktionsbestemmelser
 • Forklare tandplejesystemets opbygning og forskellige patientgruppers lovmæssige ret til tandpleje, herunder lovbaserede tilskudsmuligheder
 • redegøre for klagesagsbehandling i tandplejen
 • Forklare retsodontologiske definitioner og sagsområder
 • Gøre rede for procedurer i forbindelse med identifikation af personer
 • Redegøre for forhold til bedømmelse af alder, køn og etnisk tilhørsforhold samt tand- og bidspor
 • Redegøre for organisation af identifikationsarbejdet, datasammenligning og den odontologiske journals betydning i forbindelse med enkeltsager og massekatastrofer

Censurform

Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende