Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i oral patologi og medicin 3

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Kandidat
ECTS 0 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jesper Reibel (4-6d75686c4376787167316e7831676e)
  Oral patologi og medicin 3
Kursussekretær: Susanne Witthøft, suw@sund.ku.dk
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODK15043U

Engelsk titel

Course in Oral Pathology and Medicine 3

Kursusindhold

Hensigten med undervisningen er, at den tandlægestuderende som færdiguddannet kan fungere kompetent i almen odontologisk praksis vedrørende de i kurset indgående mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme, herunder bedømme om udredning og behandling kan foregå i almen praksis eller der skal henvises til specialklinik. Hvad angår de almindeligste mundslimhindesygdomme, skal den studerende desuden kunne udføre adækvat ikke-kirurgisk behandling. Det væsentligste indhold i kursus er bivirkninger i mundhulen ved kræftbehandling, hæmatologiske sygdommes orale manifestationer, ”burning mouth syndrome” samt henvisningsprocedurer. Endvidere diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af lokale mundslimhindelidelser samt orale manifestationer af almensygdomme.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi for de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • redegøre for sygdomsklassifikationer, kliniske forandringer, symptomer og sygdomsforløb på baggrund af viden om ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi
 • redegøre for indikation og anvendelse af diagnostiske metoder inden for fagområdet, herunder undersøgelse af vævsprøver og udstrygningspræparater samt histokemiske, immunpatologiske og in situ hybridiseringsmetoder
 • forstå betydningen af en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • redegøre for almensygdommes manifestationer og medicinske behandlingsbetingede bivirkninger i mundslimhinde, kæber og spytkirtler og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
   

Færdighed

 • forstå og fortolke histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • gennemføre en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • diskutere betydningen af supplerende diagnostisk udredning i specialistregi
 • vurdere om en mundslimhinde-, kæbe- eller spytkirtelsygdom skal henvises til anden instans for nærmere udredning og behandling samt redegøre for henvisningsmuligheder og henvisningens udformning
 • diagnosticere mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme og vurdere om eventuel supplerende diagnostisk udredning er relevant, herunder henvisning til specialist for diagnostik og/eller behandling
 • begrunde og gennemføre ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • forstå og bedømme videnskabelige artikler inden for fagområdet
   

Kompetence

 • fortolke og tage hensigtsmæssig aktion på histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • anvende oral patologisk og oral medicinsk terminologi på en korrekt og forståelig måde med henblik på journalføring og kommunikation med andre i sundhedssektoren
 • foretage struktureret anamneseoptagelse og korrekt klinisk undersøgelse og udredning med henblik på diagnostik af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • udføre diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af de almindeligste mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme under relevant hensyn til patientens almene helbred, medicinindtag og eventuelle tidligere behandling
 • beslutte om en mundslimhinde- eller spytkirtelsygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling.
 • informere patienter om lidelser i mundslimhinde, kæber og spytkirtler på korrekt og for lægmand forståelig måde
 • foretage korrekt henvisning af patienter til andre instanser i sundhedssystemet
 • fremskaffe og vurdere ny viden inden for fagområdet
 • tage ansvar for patientens orale sundhed i bredeste forstand samt finde det naturligt at tilskynde patienter at søge behandling for erkendte sundhedsproblemer, der ligger uden for tandlægens arbejdsområde

Formelle krav

Kursus i oral patologi og medicin 2

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved integreret eksamen i oral kirurgi samt oral patologi og medicin

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i integreret eksamen i oral kirurgi, oral patologi og medicin

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og kliniske øvelser

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 8
Holdundervisning 2
Praktiske øvelser 6
Forberedelse 22
Total 38

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
---

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi for de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • redegøre for sygdomsklassifikationer, kliniske forandringer, symptomer og sygdomsforløb på baggrund af viden om ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi
 • redegøre for indikation og anvendelse af diagnostiske metoder inden for fagområdet, herunder undersøgelse af vævsprøver og udstrygningspræparater samt histokemiske, immunpatologiske og in situ hybridiseringsmetoder
 • forstå betydningen af en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • redegøre for almensygdommes manifestationer og medicinske behandlingsbetingede bivirkninger i mundslimhinde, kæber og spytkirtler og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for morfologiske og fysiologiske aldersrelaterede ændringer i mundslimhinde og spytkirtler, og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
   

Færdighed

 • forstå og fortolke histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • gennemføre en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • diskutere betydningen af supplerende diagnostisk udredning i specialistregi
 • vurdere om en mundslimhinde-, kæbe- eller spytkirtelsygdom skal henvises til anden instans for nærmere udredning og behandling samt redegøre for henvisningsmuligheder og henvisningens udformning
 • diagnosticere mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme og vurdere om eventuel supplerende diagnostisk udredning er relevant, herunder henvisning til specialist for diagnostik og/eller behandling
 • redegøre for medicinsk behandling af ældre og dennes indflydelse på den orale sundhedstilstand, forholdsregler ved ordination af medicin til ældre, samt den medicinske behandlings indflydelse på tandplejesituationen
 • begrunde og gennemføre ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • vurdere kæbeforandringer med henblik på klassifikation, diagnose og sygdomsforløb på baggrund af anamnese samt kliniske og histopatologiske fund, herunder vurdere om der skal henvises til specialist
 • forstå og bedømme videnskabelige artikler inden for fagområdet
   

Kompetence

 • fortolke og tage hensigtsmæssig aktion på histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • anvende oral patologisk og oral medicinsk terminologi på en korrekt og forståelig måde med henblik på journalføring og kommunikation med andre i sundhedssektoren
 • foretage struktureret anamneseoptagelse og korrekt klinisk undersøgelse og udredning med henblik på diagnostik af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • udføre diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af de almindeligste mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme under relevant hensyn til patientens almene helbred, medicinindtag og eventuelle tidligere behandling
 • beslutte om en mundslimhinde- eller spytkirtelsygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling.
 • informere patienter om lidelser i mundslimhinde, kæber og spytkirtler på korrekt og for lægmand forståelig måde
 • foretage korrekt henvisning af patienter til andre instanser i sundhedssystemet
 • fremskaffe og vurdere ny viden inden for fagområdet
 • tage ansvar for patientens orale sundhed i bredeste forstand samt finde det naturligt at tilskynde patienter at søge behandling for erkendte sundhedsproblemer, der ligger uden for tandlægens arbejdsområde

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende