Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i samfundsodontologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 0 ECTS
Kursusansvarlig
 • Lisa Bøge Christensen (4-746a6b70487b7d766c36737d366c73)
  Kursusleder
Kursussekretær: Susanne Witthøft, e-mail: suw@sund.ku.dk
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODK15037U

Engelsk titel

Course in Community Dentistry

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for orale sundheds- og sygdomsmønstre i befolkningen samt tandplejens mål, struktur og funktion i relation til forskellige befolkningsgruppers behov for tandpleje. Herudover skal den studerende opnå kendskab til planlægning og evaluering af tandpleje, herunder forebyggelse og sundhedsfremme. Den studerende skal kunne redegøre for disse forhold. Hovedvægten i undervisningen lægges på epidemiologi og sundhedssociologi.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • Overordnet redegøre for epidemiologiske metoder og teori
 • Forklare begreberne "setting", årsag - virkning samt confounding og kontrol heraf
 • Forklare forskellige epidemiologiske designs
 • Anvende epidemiologiske sygdomsmål såsom prævalens og incidens, relative risiko, odds ratio
 • Redegøre for følgende begreber indenfor screening: sensitivitet, specificitet, prædiktiv værdi, samt kalibrering
 • Forklare aktuelle og fremtidige tandsygdomspanoramaer i Danmark
 • Beskrive betydningen samt anvendelsen af odontologiske data-bank-systemer for surveillance, Sundhedsstyrelsens SCOR-register og Sundhedsstyrelsens register for voksenbefolkningen
 • Redegøre for dataindsamlingsmetoder i oral epidemiologi
 • Redegøre for sundhed/sygdom som sociale fænomener samt sociale årsager til sygdom
 • Forklare social struktur og funktion, herunder sociale klasser, social mobilitet, normer, værdier og roller
 • Redegøre for viden om befolkningens viden, holdning og adfærd i relation til tandpleje
 • Redegøre for sygdomsadfærd, sundhedsadfærd, sygerolle, patientrolle og terapeutrolle.
 • Forklare socialpsykologiske og sociologiske teorier for sundheds- og sygdomsadfærd

Formelle krav

Ingen

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i samfunds- og retsodontologi (SODK15044E)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i samfunds- og retsodontologi

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Underviser

Lisa Bøge Christensen

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og dialogbaseret holdundervisning.

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Community Oral Health
Artikler anvendt i øvelsesundervisningen

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 4
Praktiske øvelser 9
Forberedelse 11
Total 24

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Deltagelse i øvelsesundervisning

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Overordnet redegøre for epidemiologiske metoder og teori
 • Forklare begreberne "setting", årsag - virkning samt confounding og kontrol heraf
 • Forklare forskellige epidemiologiske designs
 • Anvende epidemiologiske sygdomsmål såsom prævalens og incidens, relative risiko, odds ratio
 • Redegøre for følgende begreber indenfor screening: sensitivitet, specificitet, prædiktiv værdi, samt kalibrering
 • Forklare aktuelle og fremtidige tandsygdomspanoramaer i Danmark
 • Beskrive betydningen samt anvendelsen af odontologiske data-bank-systemer for surveillance, Sundhedsstyrelsens SCOR-register og Sundhedsstyrelsens register for voksenbefolkningen
 • Redegøre for dataindsamlingsmetoder i oral epidemiologi
 • Redegøre for sundhed/sygdom som sociale fænomener samt sociale årsager til sygdom
 • Forklare social struktur og funktion, herunder sociale klasser, social mobilitet, normer, værdier og roller
 • Redegøre for viden om befolkningens viden, holdning og adfærd i relation til tandpleje
 • Redegøre for sygdomsadfærd, sundhedsadfærd, sygerolle, patientrolle og terapeutrolle.
 • Forklare socialpsykologiske og sociologiske teorier for sundheds- og sygdomsadfærd

Censurform

Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende