Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i basal ortodonti 3

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 0 ECTS
Kursusansvarlig
 • Lene Hansen (3-6e676a4275777066306d7730666d)
Kursussekretær: Susanne Witthøft, suw@sund.ku.dk
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODK15032U

Engelsk titel

Course in Basic Orthodontics 3

Kursusindhold

Kurset skal sammen med kursus i klinisk ortodonti 1 give den studerende indgående forståelse for principperne i ortodontisk behandling. Den studerende skal være i stand til at foretage behandlingskontrol, dvs. vurdere okklusionsændring og apparaturers virkning. Den studerende skal kunne udføre nødbehandling både på fast og aftageligt apparatur. Den studerende skal kunne udføre nødbehandlinger på retentions apparatur. Den studerende skal kunne visitere med henblik på rettidig udvælgelse til ortodontisk visitation i henhold til kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen vedrørende børne- og ungdomstandpleje. Dette indebærer, at den studerende skal kunne tilrettelægge en visitation dels ud fra individuelle hensyn og dels ud fra en populationsvurdering, hvor kriterierne køn, alder samt dental og skelettal modenhed indgår.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Færdighed

 • tage aftryk til ortodontiske studiemodeller
 • diagnosticere dentitionsfejl
 • foretage en cephalometrisk morfologisk analyse og diagnosticere og forklare okklusionsafvigelser
 • diagnosticere afvigelser i tandbuernes pladsforhold
 • foretage behandlingsanalyse på en behandlet patient, herunder have kendskab til vækstanalyse.
 • udlevere og instruere i brug af aftageligt ortodontisk apparatur
 • kontrollere og justere aftageligt ortodontisk apparatur
 • kende bestanddele og procedurer for fast apparatur
 • kontrollere et fastsiddende ortodontisk apparatur og seponere dette
 • foretage en ortodontisk nødbehandling
 • kontrollere et retentionsapparatur og foretage nødbehandling på retentionsapparatur
 • udføre en ikke-kompliceret ortodontisk behandling under vejledning af specialtandlæge
   

Kompetence

 • Selstændigt udføre ortodontisk diagnostik på baggrund af røntgen- og modelanalyse
 • kommunikere med patienter/forældre og personale omkring ortodontiske spørgsmål i et samarbejde med specialtandlægen
 • demonstrere evne til at kommunikere med patienter/forældre og personale om emner relateret til ortodontisk diagnostik og behandling
 • planlægge og visitere med henblik på rettidig udvælgelse til ortodontisk behandling hos specialtandlæge

Formelle krav

Kursus i basal ortodonti 2

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i ortodonti (SODK15032E)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i eksamen i ortodonti

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og kliniske øvelser

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 4
Praktiske øvelser 24
Forberedelse 16
Total 44

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Obligatorisk deltagelse i øvelsesundervisning

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Færdighed

 • tage aftryk til ortodontiske studiemodeller
 • diagnosticere dentitionsfejl
 • foretage en cephalometrisk morfologisk analyse og diagnosticere og forklare okklusionsafvigelser
 • diagnosticere afvigelser i tandbuernes pladsforhold
 • foretage behandlingsanalyse på en behandlet patient, herunder have kendskab til vækstanalyse.
 • udlevere og instruere i brug af aftageligt ortodontisk apparatur
 • kontrollere og justere aftageligt ortodontisk apparatur
 • kende bestanddele og procedurer for fast apparatur
 • kontrollere et fastsiddende ortodontisk apparatur og seponere dette
 • foretage en ortodontisk nødbehandling
 • kontrollere et retentionsapparatur og foretage nødbehandling på retentionsapparatur
 • udføre en ikke-kompliceret ortodontisk behandling under vejledning af specialtandlæge
   

Kompetence

 • Selstændigt udføre ortodontisk diagnostik på baggrund af røntgen- og modelanalyse
 • kommunikere med patienter/forældre og personale omkring ortodontiske spørgsmål i et samarbejde med specialtandlægen
 • demonstrere evne til at kommunikere med patienter/forældre og personale om emner relateret til ortodontisk diagnostik og behandling
 • planlægge og visitere med henblik på rettidig udvælgelse til ortodontisk behandling hos specialtandlæge

Censurform

Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende