Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Eksamen i ortodonti

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Lene Hansen (3-716a6d45787a736933707a336970)
Eksamenskoordinator: Anita Hansen anita.hansen@sund.ku.dk
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODK15032E

Engelsk titel

Exam in Orthodontics

Bemærkninger

Eksamen knytter sig til kursus i kursus i basal ortodonti 1 (SODK15017U), kursus i basal ortodonti 2 (SODK15025U) samt kursus i basal ortodonti 3 (SODK15030U)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden afslutning af kandidatuddannelsen

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

Skemagruppe

Se eksamensplan
---- SKEMA LINK ----

Kapacitet

Ubegrænset

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 4
Total 4

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for malokklusioners forekomst i befolkningen
 • redegøre for de undersøgelser, der indgår i forbindelse med ortodontisk diagnostik
 • analysere håndrøntgen og indplacere modenhedsstadier på tilvækstkurve
 • redegøre for dentitions- og okklusionsafvigelser samt pladsforhold og for betydningen af sådanne afvigelser for ortodontisk behandling
 • redegøre for, hvilken rolle kroppens vækst og modning samt funktion spiller for okklusionsudvikling
 • give eksempler på patologisk udvikling i kranium og kæber
 • redegøre for principperne i ortodontisk behandling
 • beskrive de biologiske forandringer, der sker i parodontalmembranen, når en tand flyttes ortodontisk
   

Færdighed

 • demonstrere indgående kendskab til de faktorer i kæbe- og tandudvikling samt funktion, der indgår i ortodontisk diagnostik
 • diagnosticere dentitionsfejl og afvigelser i pladsforhold samt foretage en cephalometrisk morfologisk analyse og diagnosticere og forklare okklusionsafvigelser
 • demonstrere evne til at kombinere flere biologiske faktorer i en samlet patientdiagnostik
 • demonstrere kendskab til den ortodontiske journal
 • demonstrere kendskab til aftageligt apparaturs bestanddele og virkningsmetode
 • demonstrere kendskab til fast apparaturs bestanddele og virkningsmetode
 • beskrive bestanddele og formål med retentionsapparatur
 • foretage behandlingsanalyse på en behandlet patient, herunder have kendskab til vækstanalyse
   

Kompetence

 • Selvstændigt udføre ortodontisk diagnostik på baggrund af røntgen- og modelanalyse
 • demonstrere evne til at kommunikere med patienter/forældre og personale om emner relateret til ortodontisk diagnostik og behandling
 • planlægge og visitere med henblik på rettidig udvælgelse til ortodontisk behandling hos specialtandlæge

Censurform

Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende