Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Eksamen i pædodonti og klinisk genetik

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Nuno Vibe Hermann (4-7f867f805184867f753f7c863f757c)
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODK15031E

Engelsk titel

Exam in Paedodontics and Clinical Genetics

Bemærkninger

Eksamen knytter sig til kursus i pædodonti og klinisk genetik (SODK15031U)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden afslutning af kandidatuddannelsen

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

Skemagruppe

Se eksamensplan
---- SKEMA LINK ----

Kapacitet

Ubegrænset

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 8
Total 8

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive børns somatiske udvikling
 • redegøre for kraniofaciale og dentale problemer hos børn med generelle sygdomme
 • redegøre for klinisk introduktionsrutine på børn og gøre rede for hvorledes der etableres en optimal kommunikation med et barn
 • forklare de metoder, der kan anvendes til vurdering af børns reaktioner på tandbehandling
 • redegøre for tandlægens (i børne- og ungdomstandplejen) psykologiske og socialpsykologiske kompetence
 • redegøre for teori og registrering af barnets oplevelse og mestring af stress og smerte
 • redegøre for arvelige sygdomme med manifestationer i den kraniofaciale region og tandsystemet
 • demonstrere kendskab til behandling af patienter med fysiske og psykiske handicap
 • redegøre for indikation og anvendelse af lokalanalgesi, generel analgesi, sedering, og generel anæstesi inkl. udarbejde et behandlingsforslag til sanering af et barn i generel anæstesi
 • redegøre for diagnostik af traumer, akut behandling, planlægge og relevant kontrol, vurdere prognose, foreslå behandling af traumefølger samt planlægge endelig behandling
 • redegøre for antalsforstyrrelser, tanderuption, tandskifte, okklusionsudvikling, pladsforhold, tandvandringer
   

Færdighed

 • anvende de metoder, der kan anvendes til vurdering af børns reaktioner på tandbehandling
 • vurdere cariesprogression og medinddrage dette i udarbejdelse af behandlingsplanen på baggrund af relevant anamnese, herunder en psykologisk og social anamnese og diagnostik
 • diagnosticere lokale og generelle tanddannelsesforstyrrelser, ætiologi, indikation og behov for behandling samt foreslå behandlinger
 • foretage diagnostik af traumer, akut behandling, planlægge og relevant kontrol, vurdere prognose, foreslå behandling af traumefølger samt planlægge endelig behandling
 • diagnosticere antalsforstyrrelser, tanderuption, tandskifte, okklusionsudvikling, pladsforhold, tandvandringer foreslå behandling af disse og/eller henvisning til relevant regi

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende