Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i oral kirurgi 1

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Kandidat
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Palle Holmstrup (3-72636a4275777066306d7730666d)
Kursussekretær: Susanne Witthøft, suw@sund.ku.dk
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODK15026U

Engelsk titel

Course in Oral Surgery 1

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for sårheling, samt færdighed i dentale ekstraktioner og sequelae. Den studerende skal kunne forklare principper for dentale ekstraktioner og sequelae på baggrund af biologi, ætiologi, patogenese og patologi. Den studerende skal være bekendt med det teoretiske grundlag for indikationer ekstraktioner og prognose. Det væsentligste indhold i kursus er: undersøgelse, diagnostik, indikationer og behandlingsplanlægning for dentoalveolær kirurgi, sårheling inden for det dentoalveolære område, akutte og kroniske komplikationer til tandekstraktion.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive behandlingsplanlægning indenfor dentoalveolær kirurgi indeholdende anamnese, objektiv undersøgelse og vurdering af røntgenbilleder
 • redegøre for indikationer for ekstraktion af tænder
 • redegøre for indikationer om transalveolær- og operativ ekstraktion
 • beskrive sårheling indenfor det dentoalveolære område
 • demonstrere kendskab til ætiologi og behandling af akutte og kroniske tilstande som pericoronitis og alveolitis sicca dolorosa
 • demonstrere kendskab til dentale implantater
 • redegøre for etiske overvejelser og behandlingsmuligheder samt retten til autonomi for ekstraktion af tænder
   

Færdighed

 • gennemføre aseptisk arbejdsgang
 • under supervision foretage intraalveolær ekstraktion
 • under supervision foretage operativ opklapning
   

Kompetence

 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder

Formelle krav

Kursus i basale kirurgiske principper og metoder

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved integreret eksamen i oral kirurgi, oral patologi og medicin (SODK15042E)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i oral kirurgi 2, kursus i oral rehabilitering 3 og eksamen i kandidatspeciale

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, kliniske øvelser og præklinisk test

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 5
Holdundervisning 3
Praktiske øvelser 48
Forberedelse 32
Total 88

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Deltagelse i kliniske øvelser

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive behandlingsplanlægning indenfor dentoalveolær kirurgi indeholdende anamnese, objektiv undersøgelse og vurdering af røntgenbilleder
 • redegøre for indikationer for ekstraktion af tænder
 • redegøre for indikationer om transalveolær- og operativ ekstraktion
 • beskrive sårheling indenfor det dentoalveolære område
 • demonstrere kendskab til ætiologi og behandling af akutte og kroniske tilstande som pericoronitis og alveolitis sicca dolorosa
 • demonstrere kendskab til dentale implantater
 • redegøre for etiske overvejelser og behandlingsmuligheder samt retten til autonomi for ekstraktion af tænder
   

Færdighed

 • gennemføre aseptisk arbejdsgang
 • under supervision foretage intraalveolær ekstraktion
 • under supervision foretage operativ opklapning
   

Kompetence

 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder

Censurform

Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende