Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i basal ortodonti 2

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Kandidat
ECTS 0 ECTS
Kursusansvarlig
 • Lene Hansen (3-70696c4477797268326f7932686f)
Kursussekretær: Susanne Witthøft, suw@sund.ku.dk
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODK15025U

Engelsk titel

Course in Basic Orthodontics 2

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende indblik i principperne for ortodontisk behandling. Det drejer sig om behandlingsprincipper for dentitionsafvigelser, horisontalt maksillært overbid, horisontalt mandibulært overbid, åbent bid, dybt bid, krydsbid, saksbid, trangstilling og spredtstilling samt retention. Den studerende skal forstå, hvordan okklusionen, funktionen og væksten samt hvordan den morfologiske diagnostik på profilrøntgenbilleder påvirker behandlingsvalget. Kurset skal give den studerende viden om de biologiske forandringer i parodontalmembranen under tandforskydning. Den studerende skal have opnået en foreløbig klinisk erfaring inden for faget på en ikke-kompliceret ortodontisk patient. Denne erfaring baseres på journalføring, materialeanalyser, udfærdigelse af behandlingsplan og tekniksedler samt indsætning og kontrol af apparatur.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for hvordan dentitionsafvigelser, okklusion, funktion, vækst samt hvordan den morfologiske diagnostik på profilrøntgenbilleder påvirker behandlingsvalget
 • kende de biologiske forandringer, der sker i parodontalmembranen, når en tand flyttes ortodontisk
   

Færdighed

 • have opnået forståelse for principperne i ortodontisk behandling samt retention
 • være i stand til, under vejledning af en specialtandlæge, at påbegynde en ikke-kompliceret ortodontisk behandling
   

Kompetence

 • kommunikere med patienter om emner relateret til ortodontisk diagnostik og behandling
 • kende bestanddele og formål med ortodontisk apparatur

Formelle krav

Kursus i basal ortodonti 1

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i ortodonti (SODK15032E)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i basal ortodonti 3 og eksamen i kandidatspeciale

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og kliniske øvelser

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 16
Praktiske øvelser 24
Forberedelse 40
Total 80

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Obligatorisk deltagelse i øvelsesundervisning

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for hvordan dentitionsafvigelser, okklusion, funktion, vækst samt hvordan den morfologiske diagnostik på profilrøntgenbilleder påvirker behandlingsvalget
 • kende de biologiske forandringer, der sker i parodontalmembranen, når en tand flyttes ortodontisk
   

Færdighed

 • have opnået forståelse for principperne i ortodontisk behandling samt retention
 • være i stand til, under vejledning af en specialtandlæge, at påbegynde en ikke-kompliceret ortodontisk behandling
   

Kompetence

 • kommunikere med patienter om emner relateret til ortodontisk diagnostik og behandling
 • kende bestanddele og formål med ortodontisk apparatur

Censurform

Ingen ekstern censur
Interne bedømmer
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende