Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i oral rehabilitering 2

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Kandidat
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Klaus Gotfredsen (3-6d6e694275777066306d7730666d)
Kursussekretær: Susanne Witthøft, suw@sund.ku.dk
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODK15023U

Engelsk titel

Course in Oral Rehabilitation 2

Kursusindhold

Kurset består af to delelementer: indirekte restaureringer og aftagelig protetik.

Indirekte restaureringer
Ved afslutningen af øvelsesforløbet på 2. semester skal den studerende have opnået en vis erfaring i at vurdere behandlingsindikation og forklare biologiske reaktioner og biomekaniske forhold samt kliniske procedurer i forbindelse med fremstilling af indirekte restaureringer. De kliniske øvelser skal give de studerende erfaring i at behandle patienter med kroner og mindre broer.

Aftagelig protetik
Ved afslutningen af kurset skal den studerende have opnået forståelse for og være i stand til at anvende principperne for fremstilling af aftagelige proteser i patientbehandlingen.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for prognose for behandling med kroner og broer
 • reflektere over og erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • reflektere over og erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af kroner og broer
 • beskrive anvendelse, indikation, komplikationer og prognose af forskellige typer af aftagelige proteser
 • forstå og forklare arbejdsgangen ved fremstilling af helproteser
 • redegøre for kombinationsprotetik
 • forklare epidemiologiske undersøgelser og redegøre for faste og aftagelige proteser betydning for den orale livskvalitet
 • redegøre for hvordan den ældre patients fysiske og psykiske tilstand påvirker det protetiske behandlingsvalg
   

Færdighed

 • begrunde principper for præparationer til forskellige krone- og brotyper samt udføre disse på patient
 • begrunde formålet med provisoriske kroner og broer samt fremstille disse på patient
 • planlægge behandlingssekvenser og kommunikere med dentallaboratorium vedrørende laboratorietekniske arbejder
 • begrunde og anvende principper og metoder for tilpasning, cementering af krone og bro på patient
 • vurdere biologiske og tekniske forhold samt patientrelaterede forhold i forbindelse med krone- og brobehandling
 • vurdere kvaliteten af kroner og broer samt redegøre for, om der er behov for korrektion, reparation eller omlavning
   

Kompetence

 • i samarbejde med medstuderende at kunne udføre alle faser i fremstilling af indirekte restaureringer og aftagelige proteser
 • kunne koordinere og samarbejde omkring disse behandlinger med hjælpepersonale og dental laboratorie
 • den studerende skal selvstændig tage ansvar for at videreudvikle sig indenfor fagområdet

Formelle krav

Kursus i oral rehabilitering 1
Kursus i udvidet endodonti 1
Kursus i anæstesiologi
Kursus i udvidet parodontologi 1

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i oral rehabilitering (SODK15033E)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i oral rehabilitering 3 og eksamen i kandidatspeciale

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Klinisk øvelsesundervisning, dialogbaseret holdundervisning og forelæsninger

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Lærebøger og artikler:

 • Molin Thorén M, Gunne J. Textbook of Removable Prosthodontics. The Scandinavian Approach. Munksgaard DK, 2012, ISBN 9788762809550
 • Gotfredsen K. Aftagelige partielle proteser med støbt stel. Supplement til “Textbook of Removable Prosthodontics. The Scandinavian Approach”. DK 2012
 • Karlsson Stig, Nilner Krister, Dahl Bjørn L. A Textbook of Fixed Prosthodontics. The Scandinavian Approach. 2013 Förlagshuset Gothia AB, Stockholm, Sverige
 • Artikler og forelæsningsnoter (se absalon)

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 4
Holdundervisning 6
Praktiske øvelser 96
Forberedelse 52
Total 158

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Deltagelse i øvelsesundervisning

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for prognose for behandling med kroner og broer
 • reflektere over og erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • reflektere over og erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af kroner og broer
 • beskrive anvendelse, indikation, komplikationer og prognose af forskellige typer af aftagelige proteser
 • forstå og forklare arbejdsgangen ved fremstilling af helproteser
 • redegøre for kombinationsprotetik
 • forklare epidemiologiske undersøgelser og redegøre for faste og aftagelige proteser betydning for den orale livskvalitet
 • redegøre for hvordan den ældre patients fysiske og psykiske tilstand påvirker det protetiske behandlingsvalg
   

Færdighed

 • begrunde principper for præparationer til forskellige krone- og brotyper samt udføre disse på patient
 • begrunde formålet med provisoriske kroner og broer samt fremstille disse på patient
 • planlægge behandlingssekvenser og kommunikere med dentallaboratorium vedrørende laboratorietekniske arbejder
 • begrunde og anvende principper og metoder for tilpasning, cementering af krone og bro på patient
 • vurdere biologiske og tekniske forhold samt patientrelaterede forhold i forbindelse med krone- og brobehandling
 • vurdere kvaliteten af kroner og broer samt redegøre for, om der er behov for korrektion, reparation eller omlavning
   

Kompetence

 • i samarbejde med medstuderende at kunne udføre alle faser i fremstilling af indirekte restaureringer og aftagelige proteser
 • kunne koordinere og samarbejde omkring disse behandlinger med hjælpepersonale og dental laboratorie
 • den studerende skal selvstændig tage ansvar for at videreudvikle sig indenfor fagområdet

Censurform

Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende