Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Eksamen i parodontologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Kandidat
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlige
 • Palle Holmstrup (3-74656c4477797268326f7932686f)
 • Anne Havemose Poulsen (4-666d667545787a736933707a336970)
 • Johanne Kongstad (3-6e6f6b4477797268326f7932686f)
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODK15022E

Engelsk titel

Exam in Periodontology

Bemærkninger

Eksamen knytter sig til kursus i udvidet parodontologi 1 (SODK15016U) og kursus i udvidet parodontologi 2 (SODK15022U)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i klinisk fællesundervisning 1 og eksamen i kandidatspeciale

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

Skemagruppe

Se eksamensplan
---- SKEMA LINK ----

Kapacitet

Ubegrænset

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 4
Total 4

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • diskutere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement, parodontalligament og alveoleknogle og parodontiets patologi
 • diskutere viden om den supra- og subgingivale mikroflora ved gingiva sana, gingivitis og kronisk parodontitis og behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om dannelsen og opbygningen af calculus og behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge og risikofaktorer for marginal parodontitis
 • diskutere principper for diagnostik, sygdomsklassifikation og behandling af marginal parodontitis, herunder kroniske og aggressive sygdomsformer
 • diskutere teoretisk viden om behandlingen af patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere betydningen af information og instruktion for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/ gravis i oprettelse af god mundhygiejne
 • diskutere indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • diskutere behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • diskutere viden om gingivitis og parodontitis histopatologi og patogenese samt parodontitis immunologi og behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere behandling med baggrund i rygningens indflydelse på marginal parodontitis
 • diskutere baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • redegøre for indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • diskutere ikke-plakinducerede parodontale sygdomme
 • diskutere nekrotiserende parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • diskutere systemiske sygdommes betydning for udviklingen af marginal parodontitis
 • diskutere marginal parodontitis mulige betydning for systemiske sygdomme
 • redegøre for indikation for og metoder til regeneration af parodontalt væv
   

Færdighed

 • diskutere heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultra-lydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • diskutere foreliggende viden om kemisk plakkontrol
   

Kompetence

 • diskutere forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • diskutere komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • diskutere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere rådgivningen af patienter i forbindelse med behandlingsvalg
 • vurdere prognoser for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • vurdere behandlingsforløbet og tage stilling til eventuel revision af behandlingsplanen
 • vurdere indikationer og muligheder for at gennemføre: subgingival depuration, gingivektomi og lapoperation
 • diskutere principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelæggelse og gennemførelse af denne (recidivprofylakse) for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere sammenhænge mellem apikal og marginal parodontitis
 • diskutere profylaktisk og terapeutisk anvendelse af antibiotika i forbindelse med parodontalbehandling, herunder anvendelse af mikrobiologisk diagnostik og resistensbestemmelse
 • diskutere information af patienter om årsagen til marginal parodontitis og information og instruktion i forbedring af hjemmetandpleje
 • diskutere rationel parodontalbehandling, herunder parodontalkirurgi, på patienter med marginal parodontitis tilpasset den enkelte patient

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende