Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i basal ortodonti 1

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Lene Hansen (3-70696c4477797268326f7932686f)
Kursussekretær: Susanne Witthøft, suw@sund.ku.dk
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODK15017U

Engelsk titel

Course in Basic Orthodontics 1

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende indgående forståelse for de faktorer, der indgår i ortodontisk diagnostik. Det drejer sig om viden om dentitionens, kæbernes, kraniebasis og funktionens indflydelse på malokklusioner, og den studerende skal forstå, hvorledes fysiologiske forhold og generel kropsvækst/modenhed påvirker okklusionsudviklingen.
Den studerende skal have indsigt i, hvordan ansigt, kranie og okklusion ændrer sig livslangt. Den studerende skal have kendskab til eksempler på patologisk udvikling i kranie og kæber. Endvidere skal kurset give den studerende kendskab til den ortodontiske journal. Herunder skal den studerende have kendskab til analyse af profilrøntgenbilleder (morfologisk analyse og vækstanalyse), samt kunne analysere håndrøntgen og indplacere modenhedsstadier på tilvækstkurver. Endelig skal den studerende kunne foretage en dentitionsanalyse på studiemodeller og ortopantomogram. Kurset skal give den studerende grundlæggende kendskab til fast og aftageligt apparatur.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for malokklusioners forekomst i befolkningen
 • redegøre for undersøgelser, der indgår i forbindelse med ortodontisk diagnostik
 • redegøre for hvilken rolle kroppens vækst og modning samt funktion spiller for okklusionsudvikling
 • give eksempler på patologisk udvikling i kranie og kæber
 • redegøre for aftageligt apparaturs bestanddele og virkningsmetode
 • redegøre for fast apparaturs bestanddele og virkningsmetode
   

Færdighed

 • demonstrere evne til at kombinere flere biologiske faktorer i en samlet patientdiagnostik
 • demonstrere indgående kendskab til de faktorer i kæbe og tandudvikling samt funktion, der indgår i ortodontisk diagnostik
 • demonstrere kendskab til den ortodontiske journal
   

Kompetence

 • selvstændigt udføre ortodontisk diagnostik på baggrund af røntgen- og modelanalyse

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i ortodonti (SODK15032)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i basal ortodonti 2 og eksamen i kandidatspeciale

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og klinikforberedende øvelser samt test.

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 20
Praktiske øvelser 9
Forberedelse 43
Total 72

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve
Deltagelse i de klinikforberedende øvelser samt bestå Multiple Choice test.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for malokklusioners forekomst i befolkningen
 • redegøre for undersøgelser, der indgår i forbindelse med ortodontisk diagnostik
 • redegøre for hvilken rolle kroppens vækst og modning samt funktion spiller for okklusionsudvikling
 • give eksempler på patologisk udvikling i kranie og kæber
 • redegøre for aftageligt apparaturs bestanddele og virkningsmetode
 • redegøre for fast apparaturs bestanddele og virkningsmetode
   

Færdighed

 • demonstrere evne til at kombinere flere biologiske faktorer i en samlet patientdiagnostik
 • demonstrere indgående kendskab til de faktorer i kæbe og tandudvikling samt funktion, der indgår i ortodontisk diagnostik
 • demonstrere kendskab til den ortodontiske journal
   

Kompetence

 • selvstændigt udføre ortodontisk diagnostik på baggrund af røntgen- og modelanalyse

Censurform

Ingen ekstern censur
Intern bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende