Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i udvidet parodontologi 1

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Palle Holmstrup (3-8071785083857e743e7b853e747b)
 • Anne Havemose Poulsen (4-727972815184867f753f7c863f757c)
 • Johanne Kongstad (3-7a7b775083857e743e7b853e747b)
Kursussekretær: Susanne Witthøft, suw@sund.ku.dk
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODK15016U

Engelsk titel

Course in Advanced Periodontology 1

Kursusindhold

Formålet med undervisningen er, at den studerende selvstændigt skal kunne gennemføre journaloptagelse, lægge behandlingsplan under vejledning og udføre parodontalbehandling, herunder kirurgisk parodontalbehandling af patienter med gingival inflammation og intraossøse knogledefekter samt furkaturinvolveringer (patientkategori P3: parodontitis marginalis chronica complicata gravis) under vejledning samt redegøre for denne indsats ud fra parodontiets biologi og sygdommens ætiologi, patogenese, patologi og udbredelse i befolkningen.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • kombinere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement,parodontalligamentet og alveoleknoglen med parodontiets patologi
 • kombinere viden om den supra- og subgingivale mikroflora ved gingiva sana, gingivitis og kronisk parodontitis med behandlingsmæssige aspekter
 • kombinere viden om dannelsen og opbygningen af calculus med behandlingsmæssige aspekter
 • kombinere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge med risikofaktorer for marginal parodontitis
 • redegøre for behandling med baggrund i principper for diagnostik og sygdomsklassifikation af marginal parodontitis herunder kroniske og aggressive former
 • redegøre for behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • kombinere viden om gingivitis’ og parodontitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi med behandlingsmæssige aspekter
 • redegøre for behandling med baggrund i rygnings indflydelse på marginal parodontitis
 • redegøre for betydningen af information og instruktion for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis i forbindelse med opretholdelse af god mundhygiejne
 • redegøre for den teoretiske viden for behandlingen af patienter med parodontiis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • redegøre for indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • redegøre for sammenhænge mellem apikal og marginal parodontitis
 • redegøre for baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • angive indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • redegøre for akut nekrotiserende parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • redegøre for systemiske sygdommes betydning for udviklingen af marginal parodontititis
 • redegøre for marginal parodontitis mulige betydning for systemiske sygdomme
   

Færdighed

 • redegøre for anvendelse af supragingival kemisk plaquekontrol
 • planlægge anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultralydsin-strumenter til depuration
 • redegøre for heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • redegøre for komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • identificere, beskrive og journalisere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • redegøre for undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • redegøre for indikationer for og kunne gennemføre gingivektomi og lapoperation
   

Kompetence

 • redegøre for forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • redegøre for resultatet af hygiejnefasen, planlægge endelig behandlingsplan og tilpasse prognoser samt behandlingsforløb
 • redegøre for indikationer for, samt være i stand til selvstændigt at udføre subgingival depuration på patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • redegøre for resultatet af hygiejnefase, lapoperation og gingivektomi og for muligheder for revision af behandlingen
 • redegøre for principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelægge og gennemføre denne (recidivprofylakse) for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • for patienter med marginal parodontitis at kunne: informere patienter om årsagen til marginal parodontitis og instruere i forbedring af mundhygiejne/hjemmetandpleje, gennemføre depuration samt gennemføre rationel parodontalbehandling tilpasset den enkelte patient
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder for marginal parodontitis
 • fremlægge og diskutere PA-kandidatpatienten på 1. semester kandidat niveau

Formelle krav

Ingen

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i parodontologi (SODK15022E)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk
Beståelsefrist: inden deltagelse kursus i udvidet parodontologi 2, kursus i oral rehabilitering 2 og eksamen i kandidatspeciale

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og obligatoriske kliniske øvelser

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 9
Praktiske øvelser 57
Forberedelse 37
Total 103

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i øvelsesundervisningen samt godkendte opgaver / tests og PA-kandidatpatient

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • kombinere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement,parodontalligamentet og alveoleknoglen med parodontiets patologi
 • kombinere viden om den supra- og subgingivale mikroflora ved gingiva sana, gingivitis og kronisk parodontitis med behandlingsmæssige aspekter
 • kombinere viden om dannelsen og opbygningen af calculus med behandlingsmæssige aspekter
 • kombinere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge med risikofaktorer for marginal parodontitis
 • redegøre for behandling med baggrund i principper for diagnostik og sygdomsklassifikation af marginal parodontitis herunder kroniske og aggressive former
 • redegøre for behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • kombinere viden om gingivitis’ og parodontitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi med behandlingsmæssige aspekter
 • redegøre for behandling med baggrund i rygnings indflydelse på marginal parodontitis
 • redegøre for betydningen af information og instruktion for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis i forbindelse med opretholdelse af god mundhygiejne
 • redegøre for den teoretiske viden for behandlingen af patienter med parodontiis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • redegøre for indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • redegøre for sammenhænge mellem apikal og marginal parodontitis
 • redegøre for baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • angive indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • redegøre for akut nekrotiserende parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • redegøre for systemiske sygdommes betydning for udviklingen af marginal parodontititis
 • redegøre for marginal parodontitis mulige betydning for systemiske sygdomme
   

Færdighed

 • redegøre for anvendelse af supragingival kemisk plaquekontrol
 • planlægge anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultralydsin-strumenter til depuration
 • redegøre for heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • redegøre for komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • identificere, beskrive og journalisere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • redegøre for undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • redegøre for indikationer for og kunne gennemføre gingivektomi og lapoperation
   

Kompetence

 • redegøre for forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • redegøre for resultatet af hygiejnefasen, planlægge endelig behandlingsplan og tilpasse prognoser samt behandlingsforløb
 • redegøre for indikationer for, samt være i stand til selvstændigt at udføre subgingival depuration på patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • redegøre for resultatet af hygiejnefase, lapoperation og gingivektomi og for muligheder for revision af behandlingen
 • redegøre for principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelægge og gennemføre denne (recidivprofylakse) for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • for patienter med marginal parodontitis at kunne: informere patienter om årsagen til marginal parodontitis og instruere i forbedring af mundhygiejne/​hjemmetandpleje, gennemføre depuration samt gennemføre rationel parodontalbehandling tilpasset den enkelte patient
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder for marginal parodontitis
 • fremlægge og diskutere PA-kandidatpatienten på 1. semester kandidat niveau

Censurform

Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende