Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i basale kirurgiske principper og metoder

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Palle Holmstrup (3-8071785083857e743e7b853e747b)
Kursussekretær: Susanne Witthøft, suw@sund.ku.dk
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODK15015U

Engelsk titel

Course in Basic Surgical Principles and Methods

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for de basale kirurgiske principper og i forbindelse hermed diagnostik, forebyggelse og behandling. Den studerende skal være bekendt med det teoretiske grundlag for behandlingsindikationer og prognose og skal ved simulationskirurgi have prøvet incision, mucoperiost rouginering, sårtoilette samt suturering af mundslimhinde, herunder gingiva.
Det væsentligste indhold i kursus er: basale principper for kirurgiske procedurer og instrumentarium, lokale og generelle komplikationer ved kirurgisk behandling, lokale og generelle kontraindikationer for kirurgisk behandling, smertebehandling i forbindelse med kirurgiske indgreb, den medicinsk kompromitterede patient, akutte og kroniske betændelsestilstande og anvendelse af antibiotika profylaktisk og kurativt.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • genkende medicinsk kompromitterede patienter og kende relevans af medicinsk udredning
 • demonstrere kendskab til lokale og generelle kontraindikationer for kirurgisk behandling
 • redegøre for principper for heling efter kirurgisk behandling
 • redegøre for basale principper for oral kirurgisk procedure og udføre disse i model
 • demonstrere kendskab til ætiologi, symptomatologi og klinik ved akutte og kroniske betændelsestilstande og spredning heraf og have kendskab til kirurgisk og medicinsk behandling heraf
 • redegøre for profylaktisk og kurativ brug af antibiotika
 • demonstrere kendskab til smertebehandling
 • demonstrere kendskab til behandling af lokale og generelle komplikationer ved kirurgisk behandling
   

Færdighed

 • udrede og anvende viden om lokale og generelle kontraindikationer for lokalanalgesi i behandlingsplanlægning og under supervision, behandle lokale og generelle komplikationer ved lokalanalgesi
 • demonstrere principper for håndtering af lokale og generelle komplikationer, herunder håndtering af akutte situationer og under supervision udførelsen af genoplivning
   

Kompetence

 • udvælge præparat og type samt teknik af lokalbedøvelse
 • gennemføre kirurgisk opdækning under aseptiske forhold
 • mestre suturering og suturfjernelse

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i oral kirurgi 1
Forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i odontologi.

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Dialogpræget holdundervisning, forelæsninger og prækliniske øvelser

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 9
Holdundervisning 4
Praktiske øvelser 9
Forberedelse 29
Total 51

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Aflevering af opgaver og tests samt deltagelse i øvelsesundervisning

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • genkende medicinsk kompromitterede patienter og kende relevans af medicinsk udredning
 • demonstrere kendskab til lokale og generelle kontraindikationer for kirurgisk behandling
 • redegøre for principper for heling efter kirurgisk behandling
 • redegøre for basale principper for oral kirurgisk procedure og udføre disse i model
 • demonstrere kendskab til ætiologi, symptomatologi og klinik ved akutte og kroniske betændelsestilstande og spredning heraf og have kendskab til kirurgisk og medicinsk behandling heraf
 • redegøre for profylaktisk og kurativ brug af antibiotika
 • demonstrere kendskab til smertebehandling
 • demonstrere kendskab til behandling af lokale og generelle komplikationer ved kirurgisk behandling
   

Færdighed

 • udrede og anvende viden om lokale og generelle kontraindikationer for lokalanalgesi i behandlingsplanlægning og under supervision, behandle lokale og generelle komplikationer ved lokalanalgesi
 • demonstrere principper for håndtering af lokale og generelle komplikationer, herunder håndtering af akutte situationer og under supervision udførelsen af genoplivning
   

Kompetence

 • udvælge præparat og type samt teknik af lokalbedøvelse
 • gennemføre kirurgisk opdækning under aseptiske forhold
 • mestre suturering og suturfjernelse

Censurform

Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende