Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i anæstesiologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Nuno Vibe Hermann (4-737a737445787a736933707a336970)
Kursussekretær: Susanne Witthøft, suw@sund.ku.dk
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODK15014U

Engelsk titel

Course in Anaesthesiology

Kursusindhold

De studerende orienteres om fagligheden i det lægelige speciale anæstesiologi med særlig vægt på kontaktfladen mellem anæstesiologi og klinisk odontologi. I kurset indgår desuden en temadag i anæstesiologi. Det væsentligste indhold i kursus er: anæstesispecialet, kvælstofforilteilt analgesi, herunder praktisk demonstration, præmedikation af børn og voksne samt valg af relevant smertekontrol.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for ASA score systemet samt principperne for universel anæstesi
 • redegøre for administration af kvælstofforilte-ilt analgesi samt præmedikation med sedativa på voksne og børn.

 

Færdighed

 • registrere og agere adækvat på almindeligt forekommende bivirkninger i relation til kvælstofforilte-ilt analgesi
 • registrere og agere adækvat på almindeligt forekommende bevidstløshedstilstande samt herunder bivirkninger ved anvendelse af sedativa.

 

Kompetence

 • være orienteret om fagligheden i det lægelige speciale anæstesiologi med særlig vægt på kontaktfladen mellem anæstesiologi og klinisk odontologi.

Formelle krav

Ingen

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i oral rehabilitering 2 og eksamen i kandidatspeciale
Forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i odontologi.

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, prækliniske og kliniske øvelser og opgaveløsning.

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 5
Holdundervisning 2
Praktiske øvelser 3
Forberedelse 15
Total 25

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Deltagelse i prækliniske øvelser med komplet røntgenbillededokumentation af behandlede cases og gennemførelse af temadag i anæstesiologi.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for ASA score systemet samt principperne for universel anæstesi
 • redegøre for administration af kvælstofforilte-ilt analgesi samt præmedikation med sedativa på voksne og børn

 

Færdighed

 • registrere og agere adækvat på almindeligt forekommende bivirkninger i relation til kvælstofforilte-ilt analgesi
 • registrere og agere adækvat på almindeligt forekommende bevidstløshedstilstande samt herunder bivirkninger ved anvendelse af sedativa.

 

Kompetence

 • være orienteret om fagligheden i det lægelige speciale anæstesiologi med særlig vægt på kontaktfladen mellem anæstesiologi og klinisk odontologi

Censurform

Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende