Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus og eksamen i farmakologi (2015-studieordning, udbydes sidste gang E17)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Kenneth Lindegaard Madsen (9-6d67707067766a6f634275777066306d7730666d)
Kursussekretær: Susanne Witthøft, suw@sund.ku.dk
Eksamenskoordinator: Anita Hansen, anita.hansen@sund.ku.dk
 • Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
Kursusnummer: SODK15012U

Engelsk titel

Course and Exam in Pharmacology

Kursusindhold

Den studerende skal erhverve dybdegående viden om ordinering og administration af lægemidler. Hovedvægten lægges på almen farmakologi og lægemidlers kinetik og dynamik, effekt, bivirkninger og interaktioner.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for almen farmakologi, herunder de forskellige typer receptorer, agonister og antagonister samt begreberne affinitet, maksimal virkning, dosis respons, terapeutisk indeks
 • redegøre for farmakokinetik, herunder absorption, fordeling, elimination og lægemidlernes kemiske egenskaber i forhold til dette
 • redegøre for fase 1 og 2 metabolisme, samt nulte og første ordens kinetik, kompartment begrebet, steady state, clearance, herunder indvirkning af alder/køn/gener på disse forhold
 • redegøre for interaktioner mellem lægemidler og beskrive interaktioner mellem lægemidler og naturlægemidler (f.eks. medicin.dk, interaktionsdatabasen.dk)
 • redegøre for toksikologiske virkninger af lægemidler
 • redegøre for bivirkninger og indrapportering af disse
 • redegøre for lægemidler som bruges i odontologisk praksis, dvs. anæstesimidler, lokalanalgetika, smertebehandling, og antimikrobiologiske lægemidler
 • kendskab til brug af andre lægemidler og vurdere disses mulige indflydelse på odontologisk praksis
 • redegøre for risikopatienter i klinisk praksis, og tilpasse odontologisk brug af medicin (f.eks. anæstesi, smertebehandling og antibiotika behandling) til patientens øvrige medicinforbrug
 • vurdere patientens almene helbred og medicinering som væsentlige forudsætninger for planlægning og udførelse af behandling i odontologisk praksis
 • redegøre for retningslinjer vedrørende indberetning af lægemiddelbivirkninger

Formelle krav

Ingen

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i klinisk fællesundervisning 1 og eksamen i kandidatspeciale

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og dialogbaseret holdundervisning

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 20
Holdundervisning 4
Forberedelse 110
Eksamen 4
Total 138

Eksamen (SODK15012E)

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for almen farmakologi, herunder de forskellige typer receptorer, agonister og antagonister samt begreberne affinitet, maksimal virkning, dosis respons, terapeutisk indeks
 • redegøre for farmakokinetik, herunder absorption, fordeling, elimination og lægemidlernes kemiske egenskaber i forhold til dette
 • redegøre for fase 1 og 2 metabolisme, samt nulte og første ordens kinetik, kompartment begrebet, steady state, clearance, herunder indvirkning af alder/køn/gener på disse forhold
 • redegøre for interaktioner mellem lægemidler og beskrive interaktioner mellem lægemidler og naturlægemidler (f.eks. medicin.dk, interaktionsdatabasen.dk)
 • redegøre for toksikologiske virkninger af lægemidler
 • redegøre for bivirkninger og indrapportering af disse
 • redegøre for lægemidler som bruges i odontologisk praksis, dvs. anæstesimidler, lokalanalgetika, smertebehandling, og antimikrobiologiske lægemidler
 • kendskab til brug af andre lægemidler og vurdere disses mulige indflydelse på odontologisk praksis
 • redegøre for risikopatienter i klinisk praksis, og tilpasse odontologisk brug af medicin (f.eks. anæstesi, smertebehandling og antibiotika behandling) til patientens øvrige medicinforbrug
 • vurdere patientens almene helbred og medicinering som væsentlige forudsætninger for planlægning og udførelse af behandling i odontologisk praksis
 • redegøre for retningslinjer vedrørende indberetning af lægemiddelbivirkninger

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Eksamen i farmakologi udbydes sidste gang som ordinær og syge-/reeksamen i E17 og sidste gang som 3. og 4. eksamensforsøg i E18.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende