Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i plastiske restaureringer 1 (2016-studieordning)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Ulla Pallesen (2-776e4275777066306d7730666d)
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODB16058U

Engelsk titel

Course in Direct Restorations 1

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende en grundlæggende forståelse for de materialemæssige og biologiske aspekter omkring fyldningsterapi på voksne. Efter kursus skal den studerende kende almindelige plastiske restaureringsmaterialers sammensætning og egenskaber samt under vejledning kunne undersøge, registrere og diagnosticere caries og andre sygdomme i de hårde tandvæv. Endeligt skal den studerende kunne udføre forebyggende cariesbehandling, vurdere om der er indikation for fyldningsterapi samt kunne udføre simple behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer. Herudover skal den studerende have kendskab til at vurdere kvalitet og holdbarhed af plastiske restaureringer.

Kurset gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem fagene cariologi og dentalmaterialer. Det omfatter teoretisk undervisning, arbejde på fantom og patientbehanding inden for områderne materialelære, caries- og fyldningsdiagnostik,  behandlingsplanlægning, forebyggende cariesterapi og behandling med plastiske restaureringsmaterialer. Herudover omfatter kurset bivirkninger og allergiske reaktioner i forbindelse med behandling med plastiske restaureringsmaterialer samt klinisk hygiejne og kvalitetssikring i patientbehandlingen.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beskrive kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til fyldningsterapi, herunder progressionsvurdering af carieslæsioner og defekter
 • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers sammensætning og deres kemiske, fysiske og kliniske egenskaber
 • beskrive plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers biologiske egenskaber
   

Færdighed

 • forklare og anvende principper for ekskavering af caries
 • forklare og demonstrere, hvor der er indikation og eventuel kontraindikation for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialerforklare 
 • anvende principper for præparation af sygdomsrelaterede kaviteter
 • udføre simple behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialer på patienter
 • forklare og anvende principper for renovering og reparation af plastiske restaureringer
 • tolke kvaliteten af egen og tidligere udført fyldningsterapi samt forklare om der er behov for renovering, reparation eller omlavning
   

Kompetence

 • vurdere, hvornår behandling med plastiske restaureringsmaterialer er indiceret
 • udføre simple behandlinger med plastiske restaureringer på patienter
 • erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af plastiske restaureringer

Formelle krav

Præklinisk kursus i materialelære og fyldningsterapi (SODB16046U)

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i plastiske restaureringer 2

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, øvelser på fantom, kliniske øvelser med patient, opgaveløsning samt præklinisk test

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 14
Praktiske øvelser 57
Forberedelse 47
Total 118

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve
Godkendt deltagelse i kliniske øvelser, præklinisk test og opgaveaflevering

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til fyldningsterapi, herunder progressionsvurdering af carieslæsioner og defekter
 • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers sammensætning og deres kemiske, fysiske og kliniske egenskaber
 • beskrive plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers biologiske egenskaber
   

Færdighed

 • forklare og anvende principper for ekskavering af caries
 • forklare og demonstrere, hvor der er indikation og eventuel kontraindikation for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialerforklare 
 • anvende principper for præparation af sygdomsrelaterede kaviteter
 • udføre simple behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialer på patienter
 • forklare og anvende principper for renovering og reparation af plastiske restaureringer
 • tolke kvaliteten af egen og tidligere udført fyldningsterapi samt forklare om der er behov for renovering, reparation eller omlavning
   

Kompetence

 • vurdere, hvornår behandling med plastiske restaureringsmaterialer er indiceret
 • udføre simple behandlinger med plastiske restaureringer på patienter
 • erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af plastiske restaureringer

Censurform

Ingen ekstern censur
Ingen censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende