Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i klinisk oral fysiologi 1 (2016-studieordning)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 0 ECTS
Kursusansvarlig
 • Merete Bakke (4-7368677146797b746a34717b346a71)
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODB16053U

Engelsk titel

Course in Clinical Oral Physiology 1

Kursusindhold

Hovedindholdet i kurset er temporomandibulær dysfunktion (TMD), kæbeleddets funktion og patologi, herunder underkæbens mobilitet, tyggemuskler, herunder muskelaktivitet, -smerter og -lidelser, hovedpineformer og kroniske orofaciale smerter samt okklusion og attrition. 

Nedsat eller hæmmet kæbefunktion samt ansigtssmerter og hovedpine er karakteristisk for TMD. Det hører med til det odontologiske arbejdsområde at kunne diagnosticere og behandle sådanne patienter. Kurset omfatter nosografi, epidemiologi, ætiologi, patogenese ved de almindeligste former for TMD, og de kliniske øvelser på 5. semester sigter mod at opøve basale færdigheder inden for området. 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • forklare begrebet temporomandibulær dysfunktion (TMD) og redegøre for epidemiologiske og ætiologiske forhold ved de almindeligste former for TMD
 • redegøre for karakteristiske symptomer og fund ved degenerative lidelser i kæbeleddet, myoser/myalgi i tyggemusklerne og tandslid og deres patogenese og kliniske forløb, herunder anatomiske, billeddiagnostiske og funktionelle forandringer
 • redegøre for diagnostiske metoder og klassifikation af de almindeligste TMD tilstande
 • redegøre for observation og farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD
   

Færdighed

 • diskutere indikation, virkningsmåder, bivirkninger  og prognose for behandling af TMD
   

Kompetence

 • genkende, registrere, fortolke og reagere adækvat på afvigelser fra normalvariationen
 • observere og foranstalte farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD 
 • informere om tilstandene på baggrund af deres naturlige forløb

Formelle krav

Eksamen i oral struktur og funktion (SODB16044E)
Kursus i klinisk introduktion (SODB16047U)
Eksamen i biokemi (SODB16042E)

Bemærkninger

Kurset afsluttes ved kursusattest samt evalueres ved eksamen i klinisk oral fysiologi (SODB16066E) og OSKE (SODB16061E)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i klinisk oral fysiologi 2 og OSKE eksamen

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Underviser

Malene Lerke Hess, Eva Susanne Hansen, Katharina Axtmann Petersen, Lise-Lotte Larsen Hammeken, Merete Bakke, Jakob Christian Danielsen, Sara Baram.

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, kliniske øvelser og konferencer

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 7
Holdundervisning 6
Praktiske øvelser 48
Forberedelse 42
Total 103

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Andet
For at opnå kursusattest skal den studerende bestå en præklinisk prøve inden patientbehandling samt godkendt deltagelse i kliniske øvelser, herunder konferencer, og dialogbaseret holdundervisning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • forklare begrebet temporomandibulær dysfunktion (TMD) og redegøre for epidemiologiske og ætiologiske forhold ved de almindeligste former for TMD
 • redegøre for karakteristiske symptomer og fund ved degenerative lidelser i kæbeleddet, myoser/myalgi i tyggemusklerne og tandslid og deres patogenese og kliniske forløb, herunder anatomiske, billeddiagnostiske og funktionelle forandringer
 • redegøre for diagnostiske metoder og klassifikation af de almindeligste TMD tilstande
 • redegøre for observation og farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD
   

Færdighed

 • diskutere indikation, virkningsmåder, bivirkninger  og prognose for behandling af TMD
   

Kompetence

 • genkende, registrere, fortolke og reagere adækvat på afvigelser fra normalvariationen
 • observere og foranstalte farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD 
 • informere om tilstandene på baggrund af deres naturlige forløb

Censurform

Ingen ekstern censur
Ingen censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende