Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus og eksamen i studium generale, odontologi (2016-studieordning) Udbydes F18

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jan Kyrre Berg Friis (4-6d6e72694376787167316e7831676e)
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SODB16045U

Engelsk titel

Odontological History and Science

Kursusindhold

Den studerende skal erhverve viden om odontologiens historie og fagets placering i en bredere kulturel, social og politisk sammenhæng. Den studerende skal således kunne redegøre for det faglige og videnskabelige grundlag for moderne odontologi. Kurset gennemføres som et tværfagligt kursus, der fokuserer på historiske, sociologiske, videnskabsteoretiske og etiske aspekter.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for videnskaben som en proces
 • redegøre for etiske grundbegreber og gennemføre en rationel etisk argumentation
   

Færdighed

 • analysere videnskabelige problemstillinger og en videnskabelig argumentation
 • analysere og diskutere væsentlige etiske problemer i daglig klinik og forskning

 

Kompetence

 • analysere og tage stilling til centrale filosofiske, etiske og videnskabsteoretiske problemer i relation til klinisk praksis, odontologisk forskning og tandlægens funktion i sundhedsvæsenet og i samfundet

Formelle krav

Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter (SODB16011E)
Eksamen i tændernes udvikling og struktur (SODB16023E)
Integreret eksamen i celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler (SODB16021E)

Bemærkninger

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden påbegyndelse af bachelorprojektet
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

 

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, selvstudium og holdundervisning med gennemgang af begreber og teorier inden eksamen, spørgetime.

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 12
Holdundervisning 3
Forberedelse 98
Eksamen 24
Total 137

Eksamen (SODB16045E)

Prøveform

Skriftlig aflevering, 72 timer
Skriftlig opgave (hjemmeopgave) som besvares skriftligt efter kursets afslutning
Hjemmeopgaven skal udarbejdes i grupper af 2-3 studerende
Aflevering af besvarelser skal ske via portalen Digital Eksamen

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkelig vis kunne:

Viden

 • redegøre for videnskaben som en proces
 • redegøre for odontologiens historie
 • redegøre for etiske grundbegreber og gennemføre en rationel etisk argumentation
 • redegøre for væsentlige etiske problemer i daglig klinik og forskning
   

Færdigheder

 • analysere videnskabelige problemstillinger og en videnskabelig argumentation
 • kritisk analysere de sæt af teorier, hypoteser m.v., der introduceres i løbet af kurset
 • analysere og tage stilling til centrale filosofiske, etiske og videnskabsteoretiske problemer i relation til klinisk praksis, odontologisk forskning og tandlægens funktion i sundhedsvæsenet og i samfundet

Censurform

Ingen ekstern censur
Ingen censur

Eksamensperiode

Se eksamensplan

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende